חולצה מכופתרת. מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות

ג תיוג פריט שיבחר על ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות המימוש של הכרטיס באתר מתבצע כמו עסקת אשראי והחברה תהא רשאית לבקש להזין פרטים בעת הרכישה, כפי שתקבע החברה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולרבות הזנת מספר כרטיס המתנה בשדות של כרטיס האשראי
ביטול עסקה: ביטול העסקה על ידי הצרכן: 7 ד הרשמה לדיוור ישיר לשם קבלת מידע, לרבות, בין היתר, מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני ובמסרונים מהחברה

מראה הספורט אלגנט אהוב במיוחד על הגברים הישראליים, אולי בגלל החום והלחות של המזרח התיכון ואולי זה בגלל התרבות הישראלית הלא מעונבת.

29
חולצות מכופתרות לגברים במבצע, סייל מטורף
ד למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות
חולצות מכופתרות לגברים
פרטי כרטיס אשראי לא יישמרו במאגר המידע של החברה ויועברו אך ורק לחברת האשראי של הצרכן
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
יודיע על כך הלקוח לחברה כאמור בסעיף 7
למען הסר ספק יובהר כי על פי הדין ועל פי המדיניות בסניפים כאמור, לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות כרטיס מתנה, ולקבל החזר כספי בגינה, אך תתאפשר קבלת זיכוי בגין החלפה או החזרה של פריט שנרכש, בכפוף להחזרת הפריט לאחת מחנויות הרשת זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן
במקרה של סתירה בין תנאי השימוש המפורטים בכתב זה לבין פרסום אחר של החברה, יגברו תנאי כתב זה במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה לעיל, הצרכן רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות, בין היתר, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בהתקיים כל התנאים להלן: א הצרכן החזיר את המוצר באחד מסניפי החברה תוך 14 ארבעה עשר ימים מיום שקיבל את המוצר

בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שביצע הצרכן באתר.

11
חולצות מכופתרות לגברים
מימוש כרטיס המתנה יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו, והחברה רשאית שלא לאפשר מימוש של הכרטיס באתר בחלוף מועד זה
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
בהליך משפטי, רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, ישמשו ראיה חלוטה לתוקפם של הנתונים והמידע, הכלולים בהם
חולצות וסריגים ‏חולצה מכופתרת
המחיר המוצג ביחס לכל מוצר באתר הינו מחיר כולל בש"ח, הכולל גם דמי הובלה וכן כל תוספת או הוצאה, החלה על הצרכן, כולל מע"מ