נתנאל אלינסון. מאוד תסכל אותי, אבל היום אני מודה על נתנאל אלינסון מספר על חייו המרתקים והוצאת ספרו החדש

מכאן מסתבר להוכיח שאכן בתקופת המקרא היה מועד רביעי נוסף שבו היו עולים לרגל לירושלים — ט"ו באב נתנאל אלינסון נמנה על המקננים באחו תדעתי מובחן — דתי, יהודי, לאומי
קורות חיים אלינסון גדל ב ובצעירותו התגורר ב

.

26
המנהיגים שנשכחו
מה הנושא הכי טעון שמופיע בספר? התשובה טמונה בסודה של הישראליות
קיצור תולדות הישראליות / נתנאל אלינסון
ובל נטעה יש לנו אחריות גדולה מאוד על שלום עם ישראל וכן זה מתבטא במלבושינו אנחנו לא לבד בעולם
נתנאל אלינסון
ספר מעביר אותך חוויה שונה, חוויה שאמנם מחייבת יותר העמקה — אבל זה חלק מהכיף
הרמב"ן פותר לנו כתב חידה זה ומגלה: יש לספור 33 פסוקים מהפסוק שאחרי המילה "לעזאזל" ואז מגיעים לפסוק הבא: "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים" השני הוא תשעה באב — יום קבלת הארץ והכניסה אליה
אמנם אני לא אובייקטיבי, אבל לפי התגובות שאני מקבל כנראה שהצלחתי לקחת את שלושת הנושאים ולעשות אותם רלוונטיים להיום" עמק לבונה היה המקום המדויק של חג המחוללות בכרמים

אלקנה עולה מדי שנה בשנה למשכן ה' שבשילה, ובאחת הפעמים מתפללת חנה, אשתו העקרה, ונפקדת בפרי בטן, הלא הוא שמואל.

5
קיצור תולדות הישראליות / נתנאל אלינסון
בסוף יצא לך ספר די עבה וזה למרות שהכותרת שלו היא 'קיצור', אבל נניח שאתה מקבל עכשיו יד חופשית מההוצאה, לו"ז פנוי ומשכורת מובטחת מקרן עשירה — איך תראה הגרסה הלא מקוצרת? ברם בסדר 'הקפות לשמחת תורה' שבמחזור 'עולת הרגל' ג'רבה תש"ה, דף צ,א נאמר: 'ומצוה לעשות ההקפות בליל שמחת תורה, ובאשמורת, ואחר שחרית קודם מוסף, ואחר מנחה, ואחר ערבית של מוצאי החג'
מקומו של עזאזל / נתנאל אלינסון ויאיר טיקטין
ייתכן שזה מקור שמו, כשל חצי סהר, לבנה
המנהיגים שנשכחו
עמק לבונה מסמן את המעבר מהרי אפרים המבותרים לנופי החקלאות והכפרים הפוריים של השומרון
לא היסחפות בקצה, אלא במיינסטרים לפני שיצא להילחם בבני עמון נדר כי אם ישוב בשלום, הראשון שיצא מפתח ביתו יהיה עולה לה'
שם זה זהה לשם הגבעה שממנה משערים שנזרק השעיר במדבר יהודה בזמן המקדש ומשמעותו היא כאמור מקום קפיצה או מקום של צפייה ושמירה לא תוכל אותם בלי להבין את הסיפור של הכנענים והישראלים לפני שלושת אלפים שנה

רואים הגוף שלכם ברחוב, בתמונות, והראש שלהם בענינים, בגללכם הם שופכים זרע לבטלה! היצר הרע משתולל עכשיו, בהבינו שעוד רגע קרב סופו, והוא יודע "אלוקים של ישראל שונא זימה הוא" אז הוא מנסה להגיע לכל סוגי הציבור בישראל וגם לצערנו אצל החרדים.

11
נתנאל אלינסון: מאוד תסכל אותי, אבל היום אני מודה על
לא נתייחד בתורה חג שמציין את תחילת הבציר
מקומו של עזאזל / נתנאל אלינסון ויאיר טיקטין
היצר הרע משתולל עכשיו, בהבינו שעוד רגע קרב סופו, והוא יודע "אלוקים של ישראל שונא זימה הוא" אז הוא מנסה להגיע לכל סוגי הציבור בישראל וגם לצערנו אצל החרדים
שיחה:נתנאל אלינסון
הרב שלמה טולידאנו מביא את דברי הגאון רבי דוד עובדיה מצפרו: 'היינו נוהגים לעשות את ההקפות לשמחת תורה באשמורת הבוקר' נהגו העם, חג הסוכות, אות ד