מתמטיקה משולבת כיתה ז חלק א. כתה ז

הקניית ערכים - נעשתה פעילות ענפה בחינוך לערכים, טיפוח מנהיגות, טיפוח מחויבות אישית, תרומה לקהילה והתנדבות, פרויקט "קהילה הוגנת", ודגש על ניהול עצמי הותקנו מזגנים לחדרי הלימוד והמגורים
כך להביט בעיניים מול אחרים ולהקרין חשיבות עצמית בית הספר נעשה משנה לשנה "קל ונוח למשתמש"

בשנת 2018 אפשרה המלגה למספר קדטים להצטרף למסע "".

10
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול כחול, חלק ג' / מכון ויצמן
הניווט החופי והאסטרונומי על ידי רב חובל ואת השיט המעשי ניהל יעקב אגייב בצריף הסירות
Tiktek
וצלר סיים את תפקידו בשנת 2016 ומאז החברה ללא מנהל קבוע
מתמטיקה משולבת כיתה ז', מסלול סגול, חלק א' / מכון ויצמן
חזרה מחופשה שבועית עד 22:00
הוצאה חוזרת על עצמה כל שנה הכובע נחבש כל היום למעט בזמן השיעורים והארוחות
כל מי שלא ניתן יהיה לסמוך עליו שיעשה את הדבר נכון כאשר יישאר לבד על הגשר בלילה חשוך או בחדר המכונות לא יסיים את בית הספר בתקופתו של אנריקו לוי קיבלו המסיימים תעודת קצין שלישי בצי הסוחר

בטקס הסיום שנת הלימודים עובר למשמרת מהמחלקה המסיימת למחלקה באה אחריה.

17
מתמטיקה
ספינות בית הספר - נקבע תקן לקיום הפלגות ארוכות לכל קדט בשנה א'- הפלגה בת יום אחד
מתמטיקה
החל משנת 1979 מקיימת האגודה הימית , מדי שנה מחנה קיץ, על מגרש המסדרים וחוף הים של בית הספר
מתמטיקה
סיסמת בית הספר בתקופתו של אלמוג הייתה "נעשה אותך רב חובל בכל מקצוע שתבחר