חניון הכיכר. בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר

דרכי עשיית לבני חול-סיד נרשמו כפטנט בידי הגרמני מיכאליס כבר בשנת 1886 התחזקות יותר ויותר במשך הזמן
הפרסומות של פלדשרייבר זכו להדים חיוביים בציבור בשל העדר בריכות שחייה ראויות בעיר לאחר כל הגלגולים האלה של "שבעת מדורי גהינום" יוצאות הן חמות ולבנות ומוכנות לבניין

המפעל המשיך לייצר לבנים עד לחודש יוני 1936, המועד שבו נסגר סיליקט סופית.

6
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
העדר תכנון מרחיק ראות של בוני תל-אביב באותם ימים גרם לכך ששתי השכונות סבלו עד מהרה מכריית החול של בית החרושת ללבנים, שפערה בסמוך לבתיהם מהמורות ובורות עמוקים
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
ג לבלתי מאומנים ושל 100-40 גר"מ למאומנים
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
בשנת 1930 עבר ביהח"ר לידיים חדשות ראה לעיל: שותפות החוכרים טובים את מגנט
לאחר גיוס כספים נוספים של מ
קואופרטיב הפועלים זכה להצלחה כלכלית והעסיק גם פועלים שכירים בחדש מרס בשנה זו התחילה מחלקת המלבן הלבנים ר

נראה כי תשלום הפיצויים הנדיב לפועלי סיליקט הדאיג בשעתו את בעלי התעשייה בתל-אביב.

1
בית החרושת סיליקט / בית כלל וחניון הכיכר
רשימת חניונים של אחוזות החוף
בתחילה הוחל בייצור לבני סיליקט בגרמניה ומשם התפשטה התעשייה בכל העולם
רשימת חניונים של אחוזות החוף
הרבה מהם למדו רק במשך הבנין איזו אמנות, וכך נהפכו מחוסרי-פרופסיה רבים לבנאים ולפועלי מלט