מי משלם על ימי הבידוד. שכר על ימי בידוד

לגבי תשלום דמי בידוד לפי הסדר מיטיב - מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד לפי הסדר דמי מחלה מיטיב או לפי הסדר דמי בידוד מיטיב , כלומר שילם דמי בידוד גם עבור יום המחלה ראשון, לא יהיה זכאי לשיפוי בעד העלות שנשא עבור יום ההיעדרות הראשון מה תהליך קבלת הפיצוי מהמדינה" מה על העובדים לעשות, ומה באחריות המעסיקים"עובד אשר נדרש לבידוד מחויב להירשם באתר משרד הבריאות ולקבל אישור על היותו מבודד
בחישוב מספר מקרי הבידוד מתחילת המגיפה בישראל ובהנחה שזמן הבידוד הממוצע לעובד הינו שבעה עד עשרה ימים, עלות דמי המחלה המוערכת למעסיקים הינה בין 1 הדבר נמצא כרגע בהידיינות משפטית, ונראה כי אף במקרה זה הסוגיה תגיע לערכאות המשפטיות"

נקבע כי תעודת המחלה הגורפת תהיה בתוקף גם לפי חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד , תשנ"ג-1993, ותעמוד בתוקפה ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד אשר ילדו שוהה בבידוד.

14
דמי בידוד
על פי ההצעה, בדומה לימי מחלה רגילים, לא יקבלו העובדים שכר בגין היום הראשון לבידוד, ויקבלו 50% שכר ביום השני והשלישי
מי ישלם לכם על ימי הבידוד? מדריך הקורונה לעובדים ולמעסיקים
רק אחרי שהוא יסיים את ימי המחלה שלו או יסיים את ימי הבידוד שלו, מה שיגיע קודם, רק אז אפשר יהיה להוציא אותו
זכויות עובדים בימי קורונה
גם אם יש בית ספר שבו הילדים מבודדים — ההורים צריכים לקבל פיצוי באופן הזה"
המשמעות של הביטול: המעסיקים לא ישאו בנטל הכלכלי של ימי הבידוד בכלל, חוק ימי המחלה בישראל הוא חוק מעוות — וכעת הוא מעוות עוד יותר
מערכת הבריאות הינה מערכת גדולה, מסועפת ומורכבת עובדים ששבו מנסיעה פרטית מחו"ל לא יוכלו לנצל ימי מחלה על חשבון ימי הבידוד

למעשה, גם במדינות אחרות החוק עדיין לוקה בחסר בכל הקשור לעבודה מהבית.

21
פחות משבוע להחלטה: פיצוץ בדיונים על תשלום ימי הבידוד
העובד יכול לזקןף יום זה על חשבון יום חופשה המגיע לו
מי ישלם על ימי הבידוד? אין הסכמות בין המעסיקים למדינה
ב-20 מתוך 24 מדינות שבחן הארגון, המדינה ממנת בצורה מלאה את חופשות המחלה לעובדים הנמצאים בבידוד
תשלום על ימי בידוד: מה מגיע, מי משלם, והאם אפשר לעבוד מהבית
אם מסיבה כל שהיא העובד לא קיבל אישור ניתן להגיש בקשה לקבלת אסמכתא על בידוד