תיקון ליל הושענא רבה. הושענא רבה / בצלאל לנדוי

יש שנהגו לשלב בקריאת התהלים אמירת קטעי , קבלת עול מלכות שמים, והזכרת היה זה בשנת ת"ח, כאשר נדפס במנטובה ספר "מקיץ רדומים", הכולל "תיקון ליל הושענא רבה לפי נוסח ספרדים, עם פיוטים לאשמורת הבוקר", שחוברו ע"י המאסף ר' חנניה אליקים מריאטי
גם הרב שחי ב מזכיר מנהג זה, ומצטט גם את נימוקו: להשלים את קריאת כל התורה טרם , מתוך חשש שמא במהלך השנה לא השלימו את הפרשה וְזֶה כְּשֶׁהַלְּבָנָה מְאִירָה וְהַלַּיְלָה מְתֻקָּן בְּאוֹר

כבר , כמתואר ב, קבעו יום זה כמוקד המרכזי של ושל מנהג , אף על פי שנהגו בכל ימי החג.

16
הושענא רבה
לא כל מנהגים אלו נתקבלו בכל קהילות אשכנז, ויש קהילות הנוהגות רק חלק מהם או אף אחד מהם
תיקון ליל הושענא רבה
הוא גם היום בו על פי המסורת עתידה להיות
איפה נלמד תורה בליל הושענא רבה?
בשונה משאר ימי החג, ביום זה מצוות הערבה התקיימה אפילו אם חל ב, ובמקום להקיף את המזבח פעם אחת, הקיפו אותו שבע פעמים
ראו לדוגמה ב, רעדלהיים תרכ"ח, , שכתב שמוסיפים את המזמורים בפסוקי דזמרא 'בפולין ו ק"ק אשכנז' מקובל לקרוא ב, ולאחריו לומר , מפני שכתיבת ספר תהלים מיוחסת ל , , , והוא גם ה ביום הושענא רבה
סדר מיוחד של ה"תיקון", שנדפס בשאלוניקי תש"ד , אינו כולל את ספר משנה תורה או תהלים כמקובל אלא פרקי מדרשים וזוהר בעניין סוכות, מדרש פטירת אהרן, פטירת משה, סיפור על פטירת הארעי וקטעים מספרי "מנורת המאור" ו"חמדת ימים"

בספר נכתב בשם כי יש להישאר ערים כל הלילה, ובחציו הראשון, שבו נחתם הדין, לקרוא ולעסוק ב בלבד.

26
הושענא רבא
בסוף ספרו 'טוב הארץ' שעסק בשבחי האר"י הוסיף כמה תיקונים כמנהג האר"י:
הושענא רבא
ס'איז אויך דא אזעלכע וואס קוקן אויפן שאטן ביים ליכט פון דער לבנה כדי צו דערגיין וואס וועט פאסירן אין קומענדיגן יאר
דיני ומנהגי הושענא רבה
סא"ל מיל' איציק שדמי, יו"ר ועד מתיישבי בנימין, הוסיף ואמר כי "היישוב קידה יושב על קרקעות מדינה המחכות מזה 7 שנים לאישורו של שר הביטחון