בשירות החוק. חוק שירות בטחון

לענין מילוי חובה לפי חוק זה, תקפה של החלטת ביטול בעיון חוזר היא למפרע מיום מתן הפטור או הדחייה או הקביעה הקודמת של אי־הכושר, והנוגע בדבר יקיים את הוראות חוק זה וכל תקנה, צו או הוראה אחרת שניתנו לפיו כאילו לא ניתנו הפטור או הדחייה או לא נקבע אי־כשרו לשירות בטחון, לפי הענין, ולא יבוא במנין התקופות הזמן שעבר ממתן הפטור או הדחייה או מן הקביעה הקודמת עד לביטולם, לפי הענין הוראות דומות חלות לגבי מי ש מהשירות, למשך התקופה בה היה נפקד
הקצין בקשר עם מאהבת עשירה, ג'י ליברטי , המסובכת עם העולם התחתון וגוררת גם אותו לכל הסדרות מחו"ל הנמצאות באתר סרט, מצורפות כתוביות בשפה העברית נקרא גם "תרגום מובנה"

שום דבר האמור בחוק זה אינו בא למנוע את הממשלה לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק בשירות המדינה במקרים ולפי תנאים שייקבעו בתקנות על פי המלצת ועדת השירות ובהתייעצות עם ועדת העבודה של הכנסת; בעשיית חוזה מיוחד כאמור תיוצג הממשלה על ידי נציב השירות; הוראות חוק זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.

20
עמותת המשפט בשירות הזיקנה
במשך עשרות שנים קבע הסעיף שמשך השירות לגבר הוא 30 חודשים, אך ב של שר הביטחון נקבע שמשך השירות יעמוד על 36 חודשים
חוק שירות ביטחון
בכנסת ה-24 עם הקמתה של התפטרו מהכנסת 20 שרים, ובמקומם נכנסו לכנסת 20 חברי כנסת חדשים: חמישה מ"", שלושה מ"", שניים מ"", שלושה מ"", שלושה מ"", שלושה מ"" ואחת מ""
עמותת המשפט בשירות הזיקנה
למעשה, שירותו הסדיר של אותו חייל יוארך בתקופה בה נכלא ב הצבאי מכונה הארכת התקופה "דפוק"
הסדרה צולמה ב עונה 1 וב עונות 2—5 קרוע בין האהבה למשפחתו ובין אהובתו וסחטנות עולם הפשע
סרט הינו אתר המציע חווית צפייה ישירה של סדרות, סרטים ומוזיקה שונים מהארץ ומחו"ל, במגוון רחב של ז'אנרים והתאמות לקהלי יעד שונים, בניהם משפחה, ילדים, גיל הרך ועוד מאשימה בחור "מאותגר נפשית ושכלית" ברצח, ללא ראיות מספקות, ומסתבכת ברצח ובידוי ראיות

התקופה המרבית ל שעלו לאחר גיל 27 עומדת על שנה וחצי.

29
חוק יסוד: הכנסת תיקון מס' 49
התיקון הוסיף לקביעת הליך לביטול הפטור על ידי בקשה של פוקד שתוגש לוועדה מיוחדת, אך טרם הותקנו תקנות ליישום הוראת השעה ולכן היא לא נכנסה לתוקף
חוק יסוד: הכנסת תיקון מס' 49
תיקון מס' 49 ל, הידוע בכינוי " החוק הנורווגי", נחקק ב-16 ביוני , ומאפשר ל המכהן כ או כ להתפטר מהכנסת, ובמקומו ייכנס לכנסת המועמד הבא ברשימת המועמדים לכנסת אליה משתייך חבר הכנסת שהתפטר
שחיתות (סדרת טלוויזיה)
ההגדרה "מיועד לשירות ביטחון" מתייחסת לכל או שטרם התייצב לשירות סדיר או שירות מילואים