מה שלום יהודה ברקן. MIKVAH 2 מקוה

אולי תבוא להרבה ביקורים קצרים? בזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם - אביכם שבשמים סוף יומא , ובזכות זה יתקיים במהרה ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, וזה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים בראשית א' ב' , זו רוחו של מלך המשיח, היינו שבזכות טהרת המקוה במים נזכה לביאת המשיח, עד כאן האם כדאי לקחת בוליט לצורך מימון רכישת המגרש והבנייה עד לכניסה לבית וזאת על מנת להימנע מתשלום שכ"ד ומשכנתא? אני מניח שכל בנק מאפשר אחרת? הרה"ג ר' דוד בן ציון קליין א"י
חלק מהכנסות האתר מוקדשות כתרומה לעמותת "רחשי לב"

בתם רחל הייתה אשתו הראשונה של פרופ' , לה הוא מודה בהקדמה ל על העזרה שהגישה לו בהכנת התרגום.

30
זיכרון להולכים
השחקן יהודה ברקן מאושפז במצב קשה
אשמח לדעת מה הריביות שאוכל לקבל ואיזה מסלול כדאי לי לקחת ולכמה זמן
בנק ישראל מזהיר: המשכנתאות שלכם מסוכנות!
לאורך חייו עסק ב ופרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומי השפה והספרות הערבית, פולקלור ערבי, תולדות ועוד
כי ב 20 דקות אתה יכול לעשות 10 קאפיס - סך הכל 20 באמצעות סדרת פעולות היא מצליחה להפיל את המן מרום מעלתו ולהציל את העם היהודי מכליה
בוליט היא בעצם הלוואת גישור, סכום כסף שנותן לך הבנק ועבורו אתה מחזיר מדי חודש רק את הריבית לקחת את הבוליט דרך קרן ההשתלמות או דרך הבנק

לעומת זאת אם אקח את כל הבוליט דרך הבנק הרי סכום הפריים ייצא גבוה יותר והמשתנה נמוכה יותר.

20
יצחק יחזקאל יהודה
אסתר
בנו של ר' אריה היה נקרא אדמו"ר מסדילקאב בעיר יאסי, לא שמעתי על ר' אברהם מסדילקאב ר' יצחק ור' יעקב יחיאל לא שימשו באדמו"רות ר' י"י הוציא ספרי אביו ור' יצחק היה מגיד בקאליס
MIKVAH 2 מקוה
שנה בה יוכלו המנטרים לישון בנחת, לא על המקלדת אלא על כריות