תקשוב מחוז חיפה. מחוז חיפה

בשיתוף פעולה: צוות התקשוב- אגף טכנולוגיות מידע, יועצות - שרות פסיכולוגי יועצי מרכז הדרכה של מנהל חברה ונוער
שם השיעור : הנאה ומוגנות בחופשת הקיץ ועדה מחוזית בחרה מכל קטגוריה - רשות, בית ספר, מורה, רכז תקשוב בית ספרי ומדריך אשכול תקשוב, 3 נציגים שעלו לשלב הגמר הארצי

התוצר הסופי יכול להיות דף במעבד תמלילים או במצגת.

משימה לכתה ג'
השתלמות "משחק ומשחוק בתהליכי הוראה ולמידה" - מרכז השתלמויות שלומי 22
המסע להכרת הפורטל הבית ספרי
השתלמות "סקרצ' ב'" — פסגה חדרה-עדי הדס
מחוז חיפה
תלמידים יזמים מתיכון קרית חיים, בהובלת חגית מזרחי, מנהלת אשכול הפיס, הציגו מיזם את XMS — אפליקציית מקלדת חכמה לטלפונים ניידים המונעת שיגור הודעת טקסט בנהיגה
קישור הרשמה באוניברסיטה הפתוחה: קישור להרשמה פסגה חדרה: השתלמות מס' 271 3 השתלמות "עולמות וירטואליים"-תאריך פתיחה : פברואר
ההרשמה חינמית והשלמת ההשתלמות והמטלות מזכה בגמול של 30 שעות לכן אנו מזמינים אתכם למפגשים חד פעמיים לחשיפה של כלים דיגיטליים המזמנים שיתופיות, למידת חקר, למידת חזותית, משחוק בלמידה, כלים לבניית משימות מתוקשבות ועוד

בהיערכות לקראת הכנת הכרזה ניתן להיעזר בדף ה.

מחוז חיפה
ההדרכות בשבילכם, למענכם, כל מי שמצטרף עושה זאת מבחירה ובאופן וולונטרי
מידעון תקשוב מחוז חיפה ינואר 2019
מאפשר לתקן, להתאים, ולסנן את תמונות בדפדפן
מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב מחוז חיפה
יש לערוך דיון בכיתה סביב ההתנהלות של התלמידים בחופשת הקיץ ולדון בסכנות האורבות להם