לאה ישלח מותאם. עברית

הערכת התלמידים בשלב זה היא הערכה חלופית - יצירת תיק עבודות - תלקיט פורטפוליו המתעד את העבודות והמבחנים במהלך השנה תלמידי תיכון בן צבי לומדים לשון עברית בכיתות י'-י"א
כמו כן ייחשפו טקסטים מתחומי חיים מגוונים ונגישים ויתנסו בבניית הריטוריקה הטיעונית על כל אמצעיה בכתיבה, בדיבור ואף בשׂיחוּח צ'ט במהלך השנה יועמקו לימודי התחביר, שם המספר ושימושיו השונים ונטיית מיליות יחס והצרכתן

ההערכה בשלב זה מהווה 30% מציון הבגרות בעברית.

עברית
התלמידים ייחשפו לטקסטים שונים בנושאים שונים, ירכשו מיומנויות כתיבה, סיכום ובניית סקירה ממזגת
עברית
עברית
בכיתה י' יוגדרו מושגים מתורת ההגה והצורות, התלמידים יחקרו מקורותיהם של מילים וביטויים וייחשפו לאוצר הניבים ומטבעות הלשון ושימושיהם
הערכת ההישגים בשנה זו מהווה 70% מציון הבגרות יחד עם בחינת הבגרות שתתקיים בחודש יוני כך יכירו מפעלי לשון שונים, ובהם המוסד האקדמי הרשמי, האקדמיה ללשון העברית, על פרסומיה במרשתת אינטרנט

.

עברית
עברית
עברית

.

27
עברית
עברית
עברית