רשימת מקומות עבודה חיוניים. ישראל נכנסת לסגר

אישורים שהמעסיקים הוציאו לעובדים — אלו אישורים לא תקפים כמו כן, הבנקים יעבדו בהיקף מצומצם שעליו יורה בנק ישראל
השר כץ, פרויקטור הקורונה פרופ' רוני גמזו ונגיד בנק ישראל אמיר ירון התנגדו לסגר הכולל בעקבות ההשלכות הכלכליות החמורות שלו לגבי משרד ממשלה ושירותים לציבור, שאינם חיוניים — הם יכולים לעבוד מ-30% עד 100% לפי השיעור שנקבע לגבי כל אחד מהם

.

ארכיון: מקומות עבודה קיומיים (חיוניים) משבר קורונה
אדם הנכנס למקום קלפי לא יישאל בנוגע לקיומן של תסמינים שאינם מחייבים בידוד, כדי שלא תימנע זכותו להצביע בגין תסמינים אלה
ארכיון: מקומות עבודה קיומיים (חיוניים) משבר קורונה
מקום עבודה חיוני מוגדר בתור מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו, לצרכי הגנה על המדינה או ביטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים לפי חוק
ארכיון: מקומות עבודה קיומיים (חיוניים) משבר קורונה
רשימת ההחרגות הרשמית בסגר הכללי כוללת לפי שעה את הסעיפים הבאים: הצטיידות במוצרים חיוניים או קבלת שירותים חיוניים, סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה הדורשים סיוע, קבלת טיפול רפואי חיוני או טיפול סוציאלי חיוני, טבילת אישה במקווה טהרה, העברה של קטין בין הורים החיים בנפרד, העברה של קטין שההורה האחראי עליו דרש לצאת לצורך חיוני ואין במקום המגורים אחראי שניתן להשאיר את הקטין בהשגחתו, טיפול חיוני בבעל חיים, יציאה למקום עבודה חיוני לרבות של עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת , הגעה למשכן הכנסת, השתתפות בהפגנה לפי המתווה של עד קילומטר מהבית , הגעה להליך משפטי שהיוצא למרחב הציבורי הוא צד לו, תרומת דם, השתתפות בהלוויה של בן משפחה קרוב, יציאה ממקום שהייה קבוע אחד למשנהו ויציאה לצורך פעילות ספורט של יחיד או אנשים שגרים באותו מקום שלא באמצעות כלי רכב ממונע
הנה רשימה מקיפה של מקומות עבודה שהוחרגו מהתקנות: 1 יחד עם זאת, מעסיק ציבורי רשאי להתיר לעובד להגיע למקום עבודה שנסגר לפי אותה תקנה אם אישר זאת המנהל, ובלבד שאישור כאמור יינתן בשל צורך הכרחי להמשך אספקת שירות חיוני
איסור על פתיחת מוסד חינוך ללומדים ולעובדים בו, למעט חינוך מיוחד והחריגים שנקבעו בסעיף 10 ג לחוק כתבה זו אינה רלוונטית יותר, משום שההוראות פקעו

חשוב לא להתבלבל בין "מקום עבודה קיומי" לבין "מקום עבודה חיוני"! יחד עם זאת, ייתכן כי פעילות מסויימת של מקומות עבודה אלו כן יעבדו בתנאים מסויימים, והפעם בתור כובע של "בית עסק" ולא רק "מקום עבודה".

24
המקומות שיוכלו לעבוד: הרשימה המלאה והארוכה
התקנות בקורונה לא מתייחסות כלל למפעלים חיוניים
המקומות שיוכלו לעבוד: הרשימה המלאה והארוכה
אחד העדכונים הוא פרסום תקנות שעת חירום לעניין הגבלות מספר העובדים במקום העבודה לצורך התפשטות נגיף הקורונה החדש
מיליון וחצי עובדים חיוניים: אלה הזכויות והחובות
הערה חשובה: לא ניתן לקבל "אישור מפעל חיוני" או "אישור עבודה חיוני" בתקופת קורונה נכון לעתה
פעילות המשק בזמן חירום בהתאם לתקנות לשעת חירום, כלל העובדים וכלל מקומות העבודה והעסקים עובדים במתכונת מצומצמת במיוחד ההכרעה בעניין צפויה להיות ככל הנראה בכנסת
אלא שהכוונה שאותו עובד הוא חיוני הכרחי כדי להפעיל את העסק או את מקום העבודה מדובר על מקומות ועסקים בתחום הפנאי, בילוי ומסחר — כמפורט בצו בידוד קורונה

עובד במפעל חיוני חייב להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינו זכאי לקחת חופשה בתקופה זו.

17
מיליון וחצי עובדים חיוניים: אלה הזכויות והחובות
התפשטות המגפה ניכרת בעיקר בשיעור החולים הקשים שמאושפזים בבתי החולים
המקומות שיוכלו לעבוד: הרשימה המלאה והארוכה
לרשימת המקומות המלאה וקבוצות המקומות לפי התקנות — משרד האוצר
ישראל נכנסת לסגר
תתאפשר פעילות פנימיה במסלול הסגור ל 30 יום לפחות, וללא אפשרות לקליטה חזרה לפנימייה לתלמיד שיצא ממנה