נובלה מאת שי עגנון. מאויב לאוהב

לאחר גברה הסכנה, ועגנון עבר לחדר שכור בשכונת , לא רחוק ממקום מגורי אשתו, והמשיך בעבודתו הספרותית בקיץ יצא לאור "אלו ואלו", הכרך השמיני בסדרת כל סיפורי עגנון, ובו 47 סיפורים, ובהם סיפורי "", הסיפור "" ועוד
יש לנו עמדת עליונות מסוימת על הרוכל כיוון שהמספר רומז לנו כי הרוכל תמים ולא מסוגל להבין את המציאות גם הספרות העברית החדשה השפיעה על יצירתו, ובין גיבוריו ניתן למצוא את בני

בסוף ינואר עבר עגנון, בעקבותיו של ברנר, ל.

רומן מאת עגנון
תהִלה מספרת על חצרות רבות שערבים החליפו בהן את היהודים: אתה זכור את החצרות שהיינו עושים אותן ועכשיו שרוב העיר מיושבת מערביים צריכים אנו לעקוף עליהן ומרבין עלינו את הדרך
מדירה לדירה / עגנון
תכליתה של התחכמות זו היא להראות כיצד החלש גובר על החזק ממנו, וכך נחשף מצב אירוני, אשר הוא חלק מהיסודות ההומוריסטיים המתוארים בסיפור
פתור
ב- זכה ב על ספרו "תמול שלשום"
למעשה זהו הבית שהמספר חלם עליו בעיית הקנאה והעגינות הנפשית, בעיית קנאתה של אישה באישה
גם מיתרונות הים הוא איננו נהנה, שכן הוא כל כך חסר מנוח ותשוש, פיזית ונפשית, עד שאין לו כוח לפשוט את בגדיו ולחלוץ את נעליו, כדי להשתכשך במי הים בשנת יצא לאור קובץ הסיפורים "" ובשנת יצא לאור קובץ הסיפורים ""

בפנסיון קטן ברחוב הפסיונים מצאתי לי חדר וגזוזטרא.

11
חכמת × ×©×™×, מאת ×¢×’× ×•×Ÿ
למעשה הדבר המהותי בעלילת הסיפור היא מחלת המספר
סיכומים: סיכום בספרות: האדונית והרוכל
ה הראשון שפרסם בארץ ישראל, באוקטובר , היה "", ובעקבותיו לעגנון
עגנון
והלוואי ששאר ספרי לא יקפידו עליו שנטל שכר כולם