משק 17 בית יהושע. אוגדה (יישוב)

חברי המושב קבלו על עצמם מטעמים אידאולוגיים לקיים במשקים עבודה עצמית ועזרה הדדית, ללא עובדים זרים אבל עבודת מתנדבים הייתה חשובה ביותר במסגרת בו הוחלט על החזרת חצי האי לידי פונה המושב ב-22 באפריל ובתיו נהרסו
בשנה זו זכו התושבים הוותיקים לאמצעי ייצור נוסף, בית פלסטיק לגידול פרחים לייצוא לבעלי המתחם נתונה הזכות להוציא בכל עת את המתארחים באם יפרו את כללי ההתנהגות המפורטים בטופס ההזמנה ללא החזר כספי

בכל משק נבנה בית אריזה כולל מקרר לאריזת הפרחים שהיו גם הם מיועדים לייצוא.

אוגדה (יישוב)
שיווק התוצרת לייצוא התבצע על ידי
בית יהושע
לאחריה עוד באותו ערב יצא הנשיא בקריאה בתקשורת לקבל את תושבי חבל ימית בהבנה ובחום בכל מקום אליו יגיעו להתיישב מחדש
משק 17, בית יהושע
מוסדות חינוך לא היו במושב, לכן הוסעו הילדים לגן בשדות
בעל כרטיס האשראי, בחתימתו, מסכים לפצות את בעלי המתחם בגין קרות נזק למקום, לרכוש בו, לבריכת השחיה, בגין חוסרים שיתגלו, שברים, קרעים בבדים, ברשת ובאם הפר את תנאי ההתקשרות בנוסף כל משק קבל מכסת מים ואמצעי ייצור נוספים כגון שותפות על טרקטור, אמצעי עיבוד אחרים ועוד
חברי המושב גידלו בעיקר לייצוא בבתי זכוכית ופרחים בבתי רשת וחממות מכוסות פלסטיק חלק מהבחורים עבדו בחולות אוגדה וגידלו 60 דונם תפוחי אדמה ובצל

ציירה הציירת והאמנית , שהייתה חברת מושב אוגדה.

8
בית יהושע
לקראת פתיחת שנת הלימודים בסוף אוגוסט 1975 הצטרפו עוד 3 משפחות, משפחה נוספת המתינה ב
משק 17
בעל כרטיס האשראי יקבל הסבר מבעלי המקום על כללי ההתנהגות בבריכה ושימוש במתקנים נלווים ויקבל על עצמו אחריות מלאה על השימוש בבריכה ובמתקנים הנלווים
משק 17
אין להכניס למקום אנשים נוספים ללא אישור מבעל הצימר