مسلسل اسود فاتح. مسلسل اسود فاتح الحلقة 15 الخامسة عشر HD

1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1 1s all ease;background: 161616;opacity: 0;-webkit-transform: scale
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier 2196078431372549 , 151515 ;background:linear-gradient rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,0 ,rgba 4,4,4,

4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,.

10
بوستر مسلسل إسود فاتح في رمضان 2020
1 rotate3d 0,0,1,3deg ;transform:scale3d 1
مسلسل اسود فاتح الحلقة 1 HD
4s all ease;border-radius:0 0 15px 15px;border-top:2px solid rgba 220,220,220,
مسلسل اسود فاتح الحلقة 8 الثامنة
5 ;box-shadow:0 0 0 0 rgba 250,52,52,
6196078431372549 ; height: 45px; color: fff; background: -webkit-linear-gradient 2c2c2c, 111 ; background: linear-gradient 2c2c2c, 111 ; border-bottom: 1px solid rgba 255,255,255, 4 ;z-index: 5;width: 48px;height: 48px;text-align: center;line-height: 48px;box-shadow: fff 0 0 0 2px, rgba 0, 0, 0,
1 translate3d 0,-2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier

3s all ease;padding-left:13px;box-shadow:0 1px 4px rgba 0,0,0,.

11
مسلسل اسود فاتح الحلقة 30 aswad fatih
2196078431372549 ;box-shadow:0 5px 4px rgba 0,0,0,
مسلسل اسود فاتح الحلقة 11 HD
1 translate3d 0,2000px,0 ;-webkit-transform-origin:center bottom;transform-origin:center bottom;-webkit-animation-timing-function:cubic-bezier
مسلسل اسود فاتح الحلقة 15 الخامسة عشر HD
1 rotate3d 0,0,1,-3deg ;transform:scale3d 1