מערות בית גוברין. בית גוברין

מערת פעמון בבית גוברין בית גוברין - מרשה הוא שהוכרז בשנת 1989 כדי לשמר את שרידיה המרשימים של העיר , המשך המחקר באתר ושימור החורש הטבעי חלק מן המערות הרבות שבשטח הגן הותקנו לביקור קהל
עיקר לבני הבניין נכרו ממערות בצורת שפתח עגול בראשן עם תחילתה של עד מעמדה של אלווטרפוליס נעשה חשוב עוד יותר, והיא שלטה על שטחים נרחבים - מבקעת באר שבע ועד בצפון, ומ במזרח עד במערב

באזור נמצאו כ-60 מערות כאלה, ומערה זו היא הגדולה ביותר.

בית גוברין
הגן הלאומי בית גוברין-מרשה הוא לב לבה של "ארץ אלף המערות"
גן לאומי בית גוברין
חשיבות העיר במיקומה על צומת הדרכים בין ירושלים לאשקלון ובין חברון לאשקלון
גן לאומי בית גוברין
שרידיו כוללים עדיין קירות, גגות וכניסות
מעל פני הקרקע מצויים בתי המגורים, ומתחת לפני הקרקע מערות קולומבריום, חדר אמבטיה, בית בד, חדרים ובורות מים אספסיאנוס הרג כ-10,000 איש מתושבי המקום ושבה כ-1,000
על פי המדרש, זהו מקום מושבם של הענקים - "בית גובריא" חלק מן המערות והחללים שנחצבו שימשו גם לצרכים שונים, כגון , , , ו

באתר מסלול מעגלי מקסים-חלקו מותאם אף לנכים.

5
בית גוברין
הנגישות בוצעה ככל הניתן בהתחשב בעתיקות
טיול
ה היווני לספירה הוא הסופר היווני הראשון שמזכיר את העיר בשמה זה: "בַּיְתּוֹגַּבְּרֵי" βαιτογαβρει
טיול
בשנת העלה הקיסר את מעמדה של העיר לעיר פוליס, ושינה את שמה ל"אלאותרופוליס" - עיר בני החורין
ב הקדומה יורדה אלאותרופוליס מגדולתה, ושמה הפך ל"בית ג'וברין", בהיגוי ערבי תיאור האתר מסע במנהרת הזמן אל מנהרות ומערות בבטן האדמה באזור שהיה בעבר שוקק חיים, וחבויה בו היסטוריה קדומה
הכפר נכבש ב, וכל בתיו נהרסו לבד מבית המוכתר התל נוצר כתוצאה מהתיישבות חוזרת ונשנית באותו מקום בתקופות השונות

ב הכריז ארגון על הגן הלאומי כ.

30
גן לאומי בית גוברין
סמוך לה נמצאת מערה מפורסמת לא פחות - "מערת היונים" הקולומבריום 6
בית גוברין
העיר נכללה בתקנתו של רבי הפוטרת תושבי ערים מעורבות מ
בית גוברין (עיר קדומה)
פתח צר, קטן ועגול נמצא בראשן, החציבה התבצעה במעגלים, מעגלים כלפי מטה