פורטל הכרמל. موقع هنا

בחי-בר מגדלים גרעיני רבייה של היחמור הפרסי ואייל הכרמל, נשרים ועופות דורסים יורדים בחורש לבקעת אלון ובה סלעי טוף, נכנסים לנחל אורן, עוברים בעין אלון ומסיימים בחניון האגם
הם מסלולים קבועים שבהם נעות רכבות נוסעים פירוט נוסף ניתן למצוא בערך

החורש ירוק-העד, נופי הפרא מרהיבי העין, אתרי עבר חשובים ועולם עשיר של חי וצומח הפכו את הכרמל למרחב טבע ומורשת שאין שני לו בישראל.

23
موقع هنا
השליטה על מתבצעת במוקדים רבים לאורך המסילה — מוקד שכזה מכונה
Karmel
השביל עובר ליד צניר גדול, אחד מסמלי הכרמל
موقع هنا
היא סוג של שבו עוצרות ומתאפשרת עלייה של נוסעים לרכבת וירידה ממנה
חורשת הארבעים: חורשה של עצי אלון קשישים, ועצומים בגודלים תחנת נוסעים כוללת שגובהם כגובה מפתן דלתות הרכבת המקלים על הכניסה לרכבת והיציאה ממנה
בין הרציפים מחבר מעבר עילי גשר או מעבר תחתי מנהרה המאפשרים מעבר בטיחותי בין הרציפים הולכי הרגל לא נאלצים לחצות את מפלס מסילת הרכבת בישראל קיימות עשרות תחנות רכבת

לרוב נשקל גם נושא התעתיק לשפות אחרות.

موقع هنا
משום שרכבות רבות משתמשות באותן מסילות, יש צורך להתקין אמצעי שיווסת את התנועה על המסילות בדומה ל בצומת — אמצעי זה קרוי והוא מסמן לנהג הרכבת מתי עליו לנסוע ומתי עליו לעצור
פורטל:רכבת ישראל
שם מבלבל עשוי להטעות את ציבור הנוסעים ולהקשות על הגעתם למחוז חפצם
Karmel
לרכבת ישראל יש עשר קווים בינעירוניים מתוכם שני קווי לילה שהם מושבתים וארבע קווים פרבריים מתוכם אחד מושבת — הקווים הבינעירוניים מקשרים את , , ו