גז קצפות. גז טבעי

עוד עולה ממחקרים שאם רק 3 לפי דו"ח מספר 4, בשנת 2004, גז טבעי הוביל לפליטה של 5
הוא גם מכיל כמויות קטנות של של , ו בנוסף מכילה התערובת כמויות קטנות של , , ו

כמויות הגז במאגר עודכנו על פי דיווחי השותפות בו ל 605 גז טבעי וכ-40 מיליון חביות קונדנסט.

28
צפו: נתפסה מכולה עם כ
בניגוד לדלק נוזלי ומוצק, גז טבעי אינו ניתן לאגירה בכמויות גדולות במיכלים, ועל כן נדרשת אספקה רציפה של גז טבעי מנקודת הקידוח ועד הצרכנים
צפו: נתפסה מכולה עם כ
לייצור , מפעלי תעשייה גדולים ורכבים שונים עושים בו שימוש לצורך פעולתם
צפו: נתפסה מכולה עם כ
מכוניות שהונעו בבנזין המוסבות לנסיעה בגז סובלות מירידת מה בביצועיהן בשל יחס הדחיסה הנמוך של מנועיהן
השימוש בו נקשר לשורה של תופעות לוואי, חלקן מסכנות חיים קרי - שימוש בגז מחריף את משבר האקלים יותר מאשר שימוש בפחם
גז טבעי המופק בשדות הנפט ב, אגב הפקתו של ה, אינו משווק בשל חוסר כדאיות כלכלית, והוא נשרף בעת הפקתו ביולי 2017 דווח השותפות במאגר כי יש בו כ-318 BCM גז טבעי כ-11 TCF , ו-14

החברות מכרו את המאגר לחברת היוונית כחלק ממתווה הגז.

15
צפו: נתפסה מכולה עם כ
בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים
צפו: נתפסה מכולה עם כ
אספקת הגז ממאגר לוויתן צפויה בסוף שנת 2019, והוא צפוי להיות מקור האנרגיה המרכזי של מדינת ישראל
צפו: נתפסה מכולה עם כ
שוויו של מאגר עשוי להיות נמוך משמעותית משווי הגז שאגור בו