ספירת העומר היומית. האם נשים יכולות לספור ספירת העומר? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

לשם כך הגיעו ימי הספירה, בהם נדרשו בני ישראל לזכך את עצמם ולתקן את מידותיהם בעבודה אישית, ולא רק בכח הסיוע מלמעלה אלא שאינן יכולות לברך על מצות ספירת העומר, לפי שאנו נוקטים להלכה כדעת מרן השלחן ערוך בסי' יז ובסי' תקפט , שאסור לנשים לברך על מצוה שהן פטורות ממנה, ושכל העושה כן נכנסת בחשש ברכה לבטלה
רבים מאיתנו בוחרים לא להיות נוכחים, גם כשהם כאן שאלות ותשובות על ההלכה שבת גם הזמן גרמא, אז למה נשים שומרות שבת? ובכלל המצוות שהזמן גרמן, מצות ספירת העומר, שנשים פטורות ממנה לגמרי

הרבי מכריע ואומר: כי מרגע שבא המשיח הופכת הספירה להיות כהלכתה, למרות שלא הקריבו את קרבן העומר, משום שלא נאמר בתורה לספור "מהקרבתכם את העומר", אלא "מיום הביאכם את העומר".

האם נשים יכולות לספור ספירת העומר? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
הזמן בו נוהגים מנהגי האבילות בתקופת ספירת העומר נתון במחלוקת , האם הוא רק ממחרת החג ועד ל"ג בעומר, או מראש חודש אייר ועד ערב חג השבועות, לפועל מנהג חב"ד להחמיר ולנהוג לחומרא כשתי הדעות , ולנהוג במנהגי אבלות החל ממחרת היום האחרון של חג הפסח, ועד לא כולל ערב חג השבועות
ספירת העומר היומית, הנוסח המלא
ובאותו מעמד שקדשנו ונעשינו לו לגוי קדוש, הבדיל השם יתברך את קהל הנשים מקהל האנשים, כי יש מצוות השייכות לנשים דוקא, כגון מצות נדה וטבילה
ספירת העומר
כן הדבר הזה, שלא שייך שאשה תבא בטרוניה שאף היא רוצה לברך על מצוה שאינה מצווה בה
פתאום בין פסח לשבועות התחלתי לעצור כל ערב ולספור מלבד כל זה, יש להעיר, כי על פי דברי רבותינו המקובלים, טוב שהנשים לא תספורנה כלל ספירת העומר, אף בלי ברכה, וטעמם בזה הוא על פי הקבלה
כי כך עלה במחשבה לפניו, כי האשה אשר דרך כלל עליה מוטל עול בנין הבית לא תוכל לעמוד בעול המצוות כולן הרבי גם מצטט את הכרעתו ההלכתית של הרב ממונקאטש לפיה נוכל לברך בהמשך הספירה

ההכרעה מבוססת על דברי הרדב"ז רבי דויד בן זמרה , כי חלק ממהותה של מצוות הספירה היא "תספרו חמישים יום" - להגיע אל היום החמישים, - ומבחינה זו אין שום בעיה להחשיב את הספירה שלאחר ביאת המשיח כהמשך לספירה שלפני כן, שגם היא הייתה כדי להגיע אל היום החמישים.

20
האם נשים יכולות לספור ספירת העומר? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ואם כן, תחילה בא הלילה, שהן המדות לפני ה"ספירה" וה"זיכוך", ועל ידי העבודה בספירת העומר מאיר אור הקדושה, ומגיע הבוקר
‏חנות האינטרנט של Chrome
ומאחר שכן, הנשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן
ימי ספירת העומר : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
מיום זה ואילך חובה על כל יחיד ויחיד לספור את הימים ואת השבועות, עד ליום האחרון - , ערב
על פי הסבר זה מבוארת בחסידות גם הסיבה לכך שקרבן העומר מגיע משעורים - מאכל בהמה, בשונה משאר המנחות שמגיעות מן החיטים - מאכל אדם : כיון שענינם של ימי ספירת העומר הוא לברר את הנפש הבהמית הם נמצאים בכל מקום, ולא נמצאים באמת בשום מקום
ולכן הנשים יכולות להוציא את האנשים ידי חובת קידוש, הואיל והן מצוות על קידוש כמותם וכל דיני המלכות כמעט אינם שייכים אלא בזרע בית דוד לבדו, כי רק להם תהיה המלכות על פי דין התורה

אמרתם שלפי מנהגיכם הנשים לא סופרות את העומד.

2
ספירת העומר היומית, הנוסח המלא
כלומר, מהיום המיועד להקרבה ובתנאי שקיימת אפשרות להקריב
האם נשים יכולות לספור ספירת העומר? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
מיוחד לספירת העומר - רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אָב הָרַחֲמָן, זַכֵּנוּ בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, שֶׁנִּזְכֶּה לַעֲסֹק בַּאֲמִירַת תְּהִלִּים כָּל יָמֵינוּ וְתַעַזְרֵנִי אוֹתִי וְאֶת כָּל בְּנֵי בֵיתִי בִּכְלַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ, שֶׁאֶזְכֶּה בְּכָל יוֹם וָיוֹם לוֹמַר תְּהִלִּים הַרְבֵּה בְּהִתְעוֹרְרוּת גָּדוֹל בְּלֵב שָׁלֵם בֶּאֱמֶת
הנני כאן! ⋆ ספירת העומר ⋆ מאת סיון רהב
ולכן מובן מדוע נשים יכולות לקיים מצוות שהן פטורות מהן, שכן אינן מקיימות מצוות שאין מי שמחוייב בהן, אלא מצוות שהאנשים חייבים בהן