סימני ניקוד. נקדן מורפיקס

המונח נִקּוּד מתאר הוספת סימנים מתחת לאותיות, מעליהן או בתוכן, לצורך ייצוג או להבחנה חולם מלא וחולם חסר גם חולם מלא וגם חולם חסר הם תנועות גדולות, ולכן ההבחנה ביניהם אינה נובעת מחוק ניקוד ההברות אלא מן המבנה הדקדוקי של המילה
האות שלפני ة תמיד תנוקד בפתחה יש מקרים שבהם הדגש מופיע רק בנטייה ולא בצורת היסוד הוא אמור לבוא באות האחרונה של צורת היסוד, אך לרוב אין דגש בסוף מילה

שלושת החטפים הם חטף פתח — םֲ הגייתו a , חטף סגול — םֱ הגייתו e , חטף קמץ — םֳ הגייתו o.

29
סימני הניקוד, לימוד ניקוד
דוגמאות: עַכְ-בָּר, שִׂמְ-לָה, נֶכְ-דָּה, חֻלְ-צָה, קָרְ-בָּן, בֹּ- קֶר, גֹּ- בַהּ
עיקרי תורת הניקוד
השימוש בניקוד החל ב, והראשונים שהשתמשו בו היו מדקדקי הארמית הנוצרית ה , כנראה בהשפעת טקסטים שכללו סימנים שנועדו להבהרת ההגייה
מורדו
שימוש נפוץ נוסף הוא ב וב אשכנזיים בימי הביניים המוקדמים
זו אינה מעמידה הברה לעצמה, ולכן ההברה שלפני הפתח נחשבת סגורה ראו עוד בפרק "הפועל בשורשים בעלי עיצורים גרוניים", כללים , ,
שיטת הניקוד הארצישראלית התגלתה בסוף , כאשר קטעים בניקוד זה נמצאו ב אין מה לדאוג — אנו נציג את שתיהן

על הגיית הצירי המלא ראו.

12
עיקרי תורת הניקוד
היא חשבה, מה תוכל לעשות כדי לסייע לאסיר המסכן? ידוע לי כי זכות השימוש באתר הנה לשימוש, כלי ניקוד בלבד, וכל שימוש אחר, לרבות שימוש מסחרי או שימוש למטרות רווח, הנו אסור
סימני הניקוד, לימוד ניקוד
כאשר יש שווא באמצע מילה חשוב לזהות נכונה באיזה שווא מדובר — כדי לדעת אם ההברה סגורה או פתוחה
שמות סימני הניקוד
שווא נע אינו סוגר הברה אלא מצטרף להברה שאחריו: מַסְ- מְרִים, כּוֹ- תְבִים, מְלָ-כִים, פְּרָ-טִים שווא בראש מילה הוא תמיד שווא נע