תוצאות מכרזים. תוצאות מכרזים

מכרזים והיליכים סגורים פנייה מוקדמת לקבלת מידע מכרז ספק זוכה ת 13 2020 תאריך פרסום: 14 יצקן בנייה ופיתוח בע"מ תאריך פרסום: 19
טמיר פרוייקטים בע"מ ב 1009 2020 תאריך פרסום: 24 ב 1013 2020 תאריך פרסום: 16

ב 1010 2020 תאריך פרסום: 02.

תוצאות מכרזים
תוצאות מכרזים
בע"מ מ 2006 2020 תאריך פרסום: 27
תוצאות מכרזים

.

27
תוצאות מכרזים
תוצאות מכרזים
תוצאות מכרזים

.

5
תוצאות מכרזים
תוצאות מכרזים
תוצאות מכרזים