לשכת הבריאות חדרה. משרד הבריאות

Kalter-Leibovici O, Atamna A, Lubin F, Alpert G, Gillon Keren M, Murad H, Chetrit A, Goffer D, Eilat-Adar S, Goldbourt U Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Lubin F, Atamna A, Alpert G, Ziv A, Abu-Saad K, Murad H, Eilat-Adar S, Goldbourt U
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Kaplan G, Glasser S, Atamna A, Alpert G, Goldbourt U, Kalter-Leibovici O.

18
הערכות לחורף 2013
Abu-Saad K, Murad H, Lubin F, Freedman LS, Ziv A, Alpert G, Atamna A, Kalter-Leibovici O
לשכת הבריאות המחוזית לצורך הוצאת רישיון קבורה
2010; 45: 931-939 Murad H , Kalter-Leibovici O, Chetrit A, Freedman LS
משרד הבריאות
Abu-Saad K, Chetrit A, Eilat-Adar S, Alpert G, Atamna A, Gillon-Keren M,Rogowski O, Ziv A, Kalter-Leibovici O

.

4
משרד הבריאות
‪דרושים משרד הבריאות
מחלקת שירות הלקוחות

.

25
‪דרושים משרד הבריאות
לשכת הבריאות המחוזית לצורך הוצאת רישיון קבורה
לשכת הבריאות המחוזית לצורך הוצאת רישיון קבורה