נתן העזתי. נתן העזתי

גם אני התחלתי להטעות את העם המאמינים בי עד היום הזה הרב אלגאזי היה רבו של החיד"א, ואביו של רבי יום טוב אלגאזי, רבה העתידי של ארץ ישראל, על שבתאותו נטושה עד היום מחלוקת
However, Sabbatai Zevi's acceptance of this messianic role was not instantaneous עדיין לא קם דוס גדול יותר מאשר רבי נתן מעזה

להלן לינק חביב: ----- ציטוט חלקי ממה שנכתב שם.

22
Time and Space — A Theological
על סמך דברי ניטו קבע כי חיון היה תלמידו של קרדוזו, וטעות זו אומצה גם בידי חוקרים במאה העשרים כ ואחרים
נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?
את דרישתו של שבתי צבי מהסובבים אותו להתאסלם בעקבותיו פירש קרדוזו כחלק מנפילתו של המשיח
Time and Space — A Theological
והאר"י ז"ל נתן טעם אחר איך נודע לדניאל הקץ והוא מפני שנשמתו ירדה עד מקום שעומדים נפשות עקבות משיחא
הוא החל מתפרסם כעושה נפלאות וכ"מתקן נשמות", ושמו החל יוצא ב וב בשנת 1662 או 1663 נסע מאזמיר לירושלים, עבר דרך אלכסנדריה וקהיר, והתודע שם אל הגיליבי רפאל בר יוסף הין, שר האוצר ופקיד היהודים
הוא הפך את עורו מידי פעם: פעם חרף מערכות ישראל ופעם בקש קרבתם, עד אשר ראו ראשי המלכות כי טוב להרחיקו מאדרינופול, ושלחוהו לקושטא לאחר תקופה קצרה ניסה העזתי להיכנס ל, על מנת להיפגש עם משיחו, אך מנהיגי העיר מנעו ממנו את הכניסה והוא נדד ברחבי ו וריכז סביבו את מאמיני שבתי צבי סביב הטיעון כי להמרת הדת היו טעמים קבליים נסתרים וכי שבתי צבי יופיע שנית ויגאל את עם ישראל

רבים ביצעו מעשי תשובה קיצוניים, ואף מכרו את רכושם כהכנה ל, ורק מעטים הרהיבו עוז בדבריו.

נתן העזתי : definition of נתן העזתי and synonyms of נתן העזתי (Hebrew)
כעבור שנתיים של שתיקה החל להפיץ את הרעיון כי שבתי צבי כלל לא מת אלא "התעלם באורות העליונים" וישוב ויתגלה במהרה, רעיון זה פותח בידי תלמידיו סופרו של שבתי צבי , ו
חמדת ימים (ספר)
ויש לי להליץ על כל הדור הזה, שהרי רוב ישראל האמינו בתחילה ואע"פ שחזרו ולא האמינו, כן היה במצרים, ואעפ"כ נחשב להם האמונה הראשונה זכות ונאמר עליהם לא נגאלו אלא בזכות האמונה
נתן העזתי : definition of נתן העזתי and synonyms of נתן העזתי (Hebrew)
March 2021 One of the ways in which Nathan of Gaza was able to persuade the Jewish community about Sabbatai Zevi and Sabbateanism was through his writings