פינוי גוש קטיף. המדינה הוציאה צווי פינוי למפוני גוש קטיף המתגוררים בניצן

הוא הצביע בממשלה בעד הסדרי הפינוי-פיצוי, הוא הצביע בממשלה ובכנסת בעד הפינוי אחרת היה נאלץ להתפטר , הוא אמר זאת בפומבי בעת הרמת כוסית במשרד האוצר לרגל ראש השנה ואף בויכוח קולני בכנסת עם ח''כ אורי אריאל הפינוי הסתיים כעבור שבוע וב- עזבו כוחות צה"ל את רצועת עזה
אחרי שנה אחת, קשרו עליו קשר והרגו אותו אומרים, כל ציבור שנמצא במצוקה, חייבים כל ישראל להתפלל עליהם! החברה החמאסניקים היא בילתי מוסרית בעליל שדגל שחור מתנוסס עליה

כאשר נודע ליהוידע הכהן שהרשעה הארורה מבקשת להרוג גם את יואש הקטן, קרא ליהושבע, וצוה עליה, קחי את הילד יואש, והכניסי אותו לבית קדשי הקדשים, שם תחביאי אותו, ושם לא יחפשו אחריו, וכך הוא ינצל.

בסוף המאמר מוזכר פינוי גוש קטיף כאילו עוד לא קרה לנו, ושצריך להתפלל שלא יפנו...
חקלאי גוש קטיף עיבדו, באמצעות אלפי פועלים פלסטינים ומאות , 4500 אדמה, רובם חממות, וייצרו 320 אלף טון תוצרת חקלאית בשנה, בערך כספי של חצי מיליארד ש"ח
גוש קטיף
וכך מלך יואש, שכל ימיו היה יהוידע מדריך אותו, והיה אומר לו, עבוד את ה', עשה בשביל התורה והמצוות! זה האינטרס של שני הצדדים
התנתקות 2005
מה שמפריע לי אצל מר נתניהו היא נטייתו לאחיזת עיניים
זה מוכיח מעל לכל ספק שישראל אינה מכוונת ואינה רוצה לפגוע באזרחים, אפילו על חשבון פיספוס הטרוריסטים ששבו או יוצאים לבצע פעולת טרור בהתאם לכך, על מדינת ישראל להצהיר בפומבי, כצעד ראשון, כי היא רואה בכל שטחי ארץ ישראל שטחים השייכים לה, וכי בהתאם לכך היא תובעת ריבונות מלאה ובלעדית עליהם
בשנת נרצח במקום אביגדור דהרי על ידי ערבי תושב מחנה הפליטים נוסייראת ב היישוב אומנם הוכרז כזמני, אבל למרות שלמרבית המשפחות אין חלופה, הגישה המדינה לתושבים צווי פינוי בהולים

מנגד, עלתה בסוף 1979 ההצעה של לפרק את יישובי הגוש ולהעביר את לידי מצרים.

19
בסוף המאמר מוזכר פינוי גוש קטיף כאילו עוד לא קרה לנו, ושצריך להתפלל שלא יפנו...
נכון שהוא התנה את הסכמתו בעריכת משאל עם, אך זו רק בעיה טכנית, עקרונית הוא היה בעד הפינוי
התנתקות 2005
אבל ואחר ונמרח, יוצא מזה שהוא חושף את פחדו האיתן מכך שהליכוד לא מצטמק ממש בגלל יוזמת 'וחזרנו אליך בשלישית עזה' המבורכת
בסוף המאמר מוזכר פינוי גוש קטיף כאילו עוד לא קרה לנו, ושצריך להתפלל שלא יפנו...
כי ביו''ש אנחנו שולטים בטחונית