תקנות תובענות ייצוגיות. החל מהיום: אגרות משמעותיות על הגשת תביעות ייצוגיות

עוד קבע החוק כי הגוף אשר ינהל את כספי הקרן ויוציא לפועל את החלטות הועדה הינו האפוטרופוס הכללי בפנקס החדש לא תוכלו לבצע סינון באמצעות CTRL+F וקשה למצוא בו בקשות לאישור תובענות ייצוגיות קודמות הכוללות שאלות דומות של עובדה או משפט
את החלטתו העקרונית ביסס העליון בעיקר על תיקון לחוק תובענות ייצוגיות מ-2016, שקבע, לראשונה, כי בבואו להכריע האם לפסוק גמול ושכר-טרחה, על בית המשפט לבחון האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה, ואת התועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה בתי המשפט נוטים לאשר בקשות אלה, ולרוב הן מוגשות בידיעת והסכמת עורך דינו של התובע הייצוגי

מכיוון שבפרקטיקה מרבית ההליכים הייצוגיים בישראל מסתיימים בדרך של הסתלקות הכוללת הסכמה בדבר פסיקת גמול ושכר-טרחה למסתלקים, הפכה השאלה ממש לסוגיה קריטית.

12
משרד המשפטים
ממועד המצאת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית יש לנתבע 90 ימים להגיש את תגובתו בניגוד להליכים אחרים בהם לרוב עומדים בפני הנתבע 30-45 ימים להגשת הגנתו
החל מהיום: אגרות משמעותיות על הגשת תביעות ייצוגיות
מה אומרים עורכי הדין על הרפורמה בתביעות ייצוגיות התובעים: "באף מקום בעולם אין אגרה על ייצוגיות" עו"ד שלומי מושקוביץ ממשרד סטיס-מושקוביץ מייצג לרוב את מגישי בקשות האישור, בפרט בתחום שוק ההון וניירות ערך
תקנות תובענות ייצוגיות
הסעד הראוי במקרים כאלה הוא בעיקר צופה פני עתיד, ולכן, לדעתנו, אין להטריד את בתי המשפט בעניינים אלה, אלא לאפשר לחברות לתקן את התקלה וכן לתגמל את מי שחשף אותה, כדי לתמרץ אותו להמשיך לחשוף תקלות לטובת כלל הצרכנים"
הפנקס פתוח לעיניו של הציבור, ומטרתו העיקרית היא במניעת הגשתן של תביעות בנושאים אשר הוגש בהם בעבר תביעה ייצוגית לפי התקנות החדשות, המגישים בקשות לאישור תובענות ייצוגיות לבתי משפט השלום, יידרשו לשלם אגרה בסך 8,000 שקל - 3,000 שקל עם הגשת הבקשה, ואת ה-5,000 שקל הנותרים בסיום ההליך
למדריך מפורט מהי ייצוגית ובאילו מקרים ניתן להגיש אותה לחצו יחד עם זאת, תביעות ייצוגיות רבות הוגשו ועדיין מוגשות ביוזמת עורכי דין שזהו גם עיקר עיסוקם

חלק מהעותרים מיוצגים בידי עורכי-הדין גלעד ברנע, אסף פינק, ורדית דמרי-מדר ואהוד אמר הקליניקה לחינוך משפטי מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.

23
פנקס התובענות הייצוגיות
חשוב להבין שמבחינת החברה הנתבעת, ההחלטה אם לנהל תובענה ייצוגית או להגיע להסדר, היא לרוב החלטה כלכלית: כל עוד העלות הכוללת של סגירת התיק בהסדר כולל תשלומי גמול ושכר-טרחה לב"כ התובע נמוכה מהעלות של ניהול התיק הוצאות משפטיות, השקעת המשאבים וכעת - גם סכומי האגרות , החברות הנתבעות יעדיפו, ככלל, להגיע להסדר, אף אם עניינית התביעה אינה מוצדקת לטעמן
החל מהיום: אגרות משמעותיות על הגשת תביעות ייצוגיות
התקנות החדשות זכו לביקורת רבה מצד משפטנים, פעילים חברתיים ועמותות חברתיות, העושות שימוש בכלי התובענות הייצוגיות על-מנת להילחם בעוולות צרכניות וחברתיות, שלא ניתן להילחם בהן בדרכים אחרות
הפחיתו תביעות סרק, אבל צמצמו גם הגשת תביעות
על אף שפנקס זה כבר לא בשימוש, לדעת רבים הוא נוח יותר מהפנקס החדש, משום שקל יותר להתמצא בו ולאתר את הנתונים הנדרשים לדוגמה; ניתן לסנן נתונים באמצעות CTRL+F — אפשרות שאינה קיימת בפנקס החדש