מענק לעצמאים רשות המסים. בעקבות פרסום גלובס: המענק לעצמאים יהפוך לקצת יותר משתלם

בנוסף, נקבעה הוראה ביחס לתשלום מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 בנוגע לעצמאים אשר החלו לפעול בשנת 2019 הותאמו בתקנות חלק מהתנאים הנדרשים, כך שיבחנו בהתאם לנתוני שנת 2019, במקום שנת 2018
מענק הסיוע לעצמאיים יוצא לדרך: האפשרות להגשת הבקשות למענק באתר רשות המסים תפתח בשעה הקרובה, לאחר שהממשלה אישרה היום את תקנות שעת החירום מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה , המאשרות את מתן המענק לעצמאים במקור התוכנית הגבילה את מקבלי הפיצוי לבעלי עסקים בני 28 ומעלה, וכעת נקבע כי כל בעל עסק שהיה בן 20 ומעלה בשנת 2019 יהיה זכאי לפיצוי

נקווה שגם זה ישתנה בקרוב.

16
אתר רשות המסים קורס לאחר שנפתחה האפשרות לקבלת סיוע
כן, בוטל סף הגיל שנקבע לפיצוי
החל מיום ג': עצמאים יוכלו להגיש בקשה למענק של עד 10.5 אלף ש'
המענק ישולם לעצמאי לאחר קביעת הזכאות, באמצעות זיכוי חשבון הבנק
בעקבות פרסום גלובס: המענק לעצמאים יהפוך לקצת יותר משתלם
בדיקת הזכאות וחישוב סכום המענק יבוצעו על ידי רשות המסים ויוצגו באזור האישי
ארגוני סיוע שם כתובת טלפון האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554 המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת נזכיר, כי המענק כפוף לתשלום מס הכנסה, אותו יש לגזור מהסכום המתקבל, וכן ניסיון הפעימה הראשונה של המענק מלמד כי רבים מבעלי העסקים אינם מגיעים לסכום הזכאות המלא, אלא מקבלים סכומים נמוכים משמעותית מתקרת המענק
שונות המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות הבטחת תשלום , התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, אך הם ייחשבו להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה עצמאים אלה יוכלו להגיש תביעה לאחר הגשת הדוח לשנת 2019

בנוסף, הוכנסו לתוכנית בעלי עסקים שנפתחו בשנת 2019, אשר במקור היו מחוץ לתוכנית הסיוע.

17
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
למידע על זכאותם של עובדים שכירים ראו
החל מיום ג': עצמאים יוכלו להגיש בקשה למענק של עד 10.5 אלף ש'
בשעה זו, הנישומים מתוסכלים ולא יודעים מה לעשות והרשת מוצפת שאלות שאין עליהן מענה"
מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים (זכות)
לדברי יועץ המס ועורך הדין שחר שאבי, "בשעה האחרונה החלו לרוץ שמועות ברשתות החברתיות ווטסאפ ופייסבוק על כך שרשות המסים פתחה את האפשרות להגשת הבקשה למענק באזור האישי באתר הרשות
תכנית מענק עבודה הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי" מעניקה תוספת הכנסה לעובדים שהכנסותיהם מעסק או ממשלח יד אינן עולות על סכומים מסוימים המפורטים בהמשך מענק בגין חודש מאי 2020 ביום 24
נוסיף ונציין, כי לשכת רואי חשבון בישראל העבירה לרשות המסים ריכוז של בעיות שעלו מהשטח בימים הראשונים לעבודה עם מערכת המענקים לעצמאים נכון לשעה זו, טרם התקבלה הודעה רשמית, לא מטעם רשות המסים ולא מטעם הלשכות המקצועיות לשכת יועצי המס ולשכת רואי החשבון, אך השמועה התפשטה כמו אש בשדה קוצים ותוך מספר דקות אתר האינטרנט של רשות המסים קרס וכל מי שמנסה להיכנס לאתר נתקל בהודעת שגיאה

.

החל מיום ג': עצמאים יוכלו להגיש בקשה למענק של עד 10.5 אלף ש'
המענק לעצמאי יהיה בסכום השווה ל-70% מהכנסה מעסק ממוצעת לחודש, אך לא יותר מ-10
אתר רשות המסים קורס לאחר שנפתחה האפשרות לקבלת סיוע
מענק סיוע לעצמאים פעימה שנייה הפעימה הראשונה במבזק מיום 2
מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים (זכות)
מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו