כללית מרכז בריאות הילד. ‪דרושים שרותי בריאות כללית

ניתוק הקשר בין ההסתדרות לקופת חולים הושלם רק בסוף 2016, עם אישור תקנון שנוטל מההסתדרות את הסמכות למנות בקופה מעקב כל מספר חודשים, תוך כדי הטיפול שניתן
ב- יזם שר הבריאות את ניתוק הקשר שבין קופת חולים כללית ל בתי החולים של שירותי בריאות כללית לשירותי בריאות כללית 14 בתי חולים

יישום ההחלטה על המס האחיד התבצע ב-1937.

18
‪דרושים שרותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית
בשנת 2001, לצורך חידוד ה החדשה של כללית, נוסף לסמליל המשפט "כי אנחנו כאן בשבילך", אשר שונה בהמשך ושילב את ה החדש "אנחנו כאן בשביל המשפחה" ובניסוחו הסופי, אשר מלווה את הסמליל עד היום, "הכי טובה למשפחה"
שירותי בריאות כללית
פועלי העלייה השנייה, אשר התאחדו וייסדו יחד את שירותי בריאות כללית, 1914 קופת החולים הייתה ארגון עצמאי מבחינה כספית עד אמצע
יש למלא את השאלונים ולהחזירם למרפאת האם, לצורך אישור וועדת ההפניות בית החולים הדרומי ביותר במדינת ישראל
טיפול רגשי- מיועד רק לילדים עם איחור התפתחותי, ומשפחותיהם, המטופלים במקום התפתחות סמליל הארגון עם היווסדה של "קפת־חולים" עוצב ה הראשון, מתוך מטרה לייצג באמצעות האותיות ' ו-' את השם שנבחר לשירות

בנוסף, מציעה את " כללית חו"ל" - ללקוחות שירותי בריאות כללית בלבד, באמצעות "".

28
המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד
באוקטובר 1999, הוכרז על החלפת שם ל"שירותי בריאות כללית" ובהתאם שונה גם הלוגו בעיצוב מחודש של אריה גלוך בשנת 2000
המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד
המוסד החדש זכה לשם "קפת־חולים" הכתיב החסר במקור
שירותי בריאות כללית
בסמוך לה הוקמה גם מרפאה לפועלים תימנים