תנך מנוקד. מקרא

{{ שו"ת הרמב"ם , תשע"ז , כרך ב', סימן תקכד הוא שער לכל הנושאים ב והקשורים אליו
בבתי ספר החרדיים, הדגש ניתן בעיקר על פרוש רש"י יש לך שאלה או הערה? בקיצור, סדר כבדות ההפסק מן הקל אל הכבד הוא: , -- ; :

מִקְרָא מְבוֹאָר מאת הרב דוד כוכב, עמוד השער.

27
פרוייקט התנך
במהדורות המודרניות נעשים מאמצים לניקוי טעויות הדפוס, ועורכיהם משתדלים להיסמך על כתבי יד ימי-ביניימים
פרוייקט התנך
Francis Chen mentioned it on his sermon
שבילי
הוולגטה הוכרה על ידי בשנת כנוסח המוסמך של , אם כי מאז אמצע הועדפו מהדורות שתורגמו היישר מן המקור
This covid19 is related, bc in Wuhan china someone ate BATs רק צריך שיהא בנוי על יסוד התלמוד
הדקדקנות בהעתקת התנ"ך בכלל וה בפרט, הועילה לצמצום מספר השיבושים שחלו במשך השנים, עד כדי כך שבספרי התורה נמצאים רק שנים עשר הבדלים בין הגרסה המערבית של ארצות לבין הגרסה של יהודי תימן, כאשר אף אחד מהבדלים אלו אינו משנה את משמעות הכתוב רעיונות להרחבת המערכת יתקבלו בברכה

פרשנות המקרא, כמו תרגום המקרא, לרוב לא נעשתה רק בצורה מילולית, ולעיתים נלוותה לה פרשנות שהתאימה את הטקסט המקראי לתפיסת הפרשן או לנרטיב אותו ביקש ליצור.

26
מנוקד
הביטוי 'בנוי על יסוד התלמוד' לקוח מהמגן אברהם שכתב כן על פירוש רש"י
Hebrew
רבים מהם חיו בקרב במערב, שהתקיימה בסביבה תרבותית ומחשבתית והסתמכה על נוסח
Hebrew Bible + nikud תנך מנוקד
כך בעוד שהמקרא מתאר רק ש דחה את ניסיונות הפיתוי של אשת פוטיפר, עד שהעלילה עליו והובילה למאסרו, ישנם פירושים ב לפיהם בשלב מסוים יוסף נעתר לניסיון הפיתוי, אלא שחזר בו ברגע האחרון, או "שיצא שכבת זרעו מבין ציפורני ידיו" ועקב כך לא זכה שיצאו ממנו שנים עשר שבטים