ינשוף עצים. המבצע להצלת הינשוף שהסתבך בחוט בלון בעוטף עזה

מגלן חום צילם: משה חובב תמונה 3 חודשי קינונו הם פברואר עד יולי
בזמן הנדידה מתלהק ללהקות קטנות תיאורים אלו מאפשרים לקבוע שהכוונה למינים של דורסי לילה

הינשוף מוזכר בתנ"ך כאחד העופות הטמאים.

1
תצפית סיורי צפרות
קאהוט הבין את המונח "יושבת בימים" כמכוון לעוף ים קטן leichter Seevogel אולי שחף את זיהוי זה לא עולה בקנה אחד עם תאור הקופיפא בגמרא
המבצע להצלת הינשוף שהסתבך בחוט בלון בעוטף עזה
עיון בקטע זה מגלה תמונה מורכבת מאד כתוצאה משינויי גרסאות, מסורות זיהוי שונות ושתי הבנות בדברי אביי
פורטל הדף היומי: ינשוף עצים
ינשוף עצים הוא עוף דורס בינוני בגודלו השייך למשפחת ה
מקום חיות: מזון: מזונו העיקרי מכרסמים אותם הוא לוכד באזורים פתוחים, הוא משלים את מזונו בלכידת ציפורים קטנות עם בקיעתם, עוטים גוזלי ינשוף עצים פלומה לבנה
ציציות ראשו של ינשוף עצים נפתחות בשעת דריכות ונסגרות לאחר מכן בתטולה 5-7 ביצים אליפטיות לבנות

שם מתרגם אונקלוס: "וקדיא וקפופא ובותא".

29
ינשוף עצים
לשם ינשוף יש משמעות נוספת המתאימה אף היא לינשוף ולא לדורס יום או עוף מים והיא נשיפה
המבצע להצלת הינשוף שהסתבך בחוט בלון בעוטף עזה
מקור נוסף בו נכלל הקיפוף בין העופות מופיע בגמרא בברכות נז ע"ב : "כל מיני צבעונין יפין לחלום, חוץ מן התכלת
ינשוף עצים
פרטים מיוחדים — מחקרו של אהוד דברת: משנת 1996 חוקר אהוד דברת את התפוצה של ינשופי העצים ואוסף מידע על קינון ינשופי עצים בישראל, במיוחד על הקינון ההולך ומתפשט באזור המרכז