מת אב ומת אלול. מת אב ומת אלול

שירי היין היו סוג שירה נפוץ מאד בשירה העברית בספרד בימי הביניים משמעות ההטפה היא בחירה ב וצמצום המחשבות המעסיקות את האדם לגבי מה יהיה איתו בחלוף הזמן
מת אב ומת אלול, הקיץ שב סיפור שלך ילדי, מתחיל עכשיו עם כל הדבש והנחש והאישה מֵת אָב וּמֵת אֵלוּל, וּמֵת חֻמָם, גַם נֶאֱסַף תִשְרֵי וּמֵת עִמָם, בָאוּ יְמֵי הַקר, וְהַתִירוֹשׁ אָדַם וְקוֹלוֹ בַכְלִי דָמַם

בבית השני מתוארים חילופי העונות כעילה לשתיית האדם - האדם שבמחשבתו עצב רוצה לשמח את נפשו ועל כן משתכר בכוונת תחילה.

1
זְמַנאֱלוּל...שיעור עמ שנה ב'
התשובה שמציע המשורר למוות, היא חיים בדמות שתייה מרובה של יין
מת אב ומת אלול
ניתוח יצירות ספרותיות/שמואל הנגיד/מת אב ומת אלול
בית שלישי בבית זה קורא המשורר בקריאה גלויה אל הידיד שיצטרף למשתה היין ואומר לו כי זו עשויה להיות מסיבה כלל לא מרוסנת, אשר בה יעשה כל אחד כרצונו
שיר יין "מת אב ומת אלול " הוא שייר יין המשתייך לקבוצת שירי החול שנכתבו ע"י ר' שמואל הנגיד בבית השני רומז המשורר על המוות באמצעות תאור היין "והתירוש אדם, וקולו בכלי דמם" הצבע האדום מזכיר את צבע הדם והדממה את קול המוות
ואילו היין דומה בצבעו ובהשפעתו לאש משה אבן עזרא מתאר את כוס היין בשיר "קח מצביה: "כמו אש בתוך ברד מלקחה" חזרות המילה "מת" חוזרת 4 פעמים בבית הראשון ומעצימה את רעיון המוות המובע בו

מילות השיר 1 מֵת אָב וּמֵת אֵלוּל, וּמֵת חֻמָּם גַּם נֶאֱסַף תִּשְׁרֵי וּמֵת עִמָּם, 2 בָּאוּ יְמֵי הַקֹּר, וְהַתִּירוֹשׁ אָדַם וְקוֹלוֹ בַכְּלִי דָמַם.

27
מת אב ומת אלול
ואילו את שתיית היין מתחילים בלילה, וכיוון שקשה להפסיק, ממשיכים ביום
מת אב ומת אלול
סיכום השיר "מת אב" הוא שיר יין הקורא לאדם להצטרף למשתה ולשתות כאוות נפשו בימות הסתיו הקרבים
זְמַנאֱלוּל...שיעור עמ שנה ב'
ההזמנה למשתה היא לרוב הזמנה לטעימה ראשונה של היין החדש שזה עתה התאדם וחדל לתסוס