מועצת שוהם. איתן פטיגרו

יש קו ישיר שמקשר בין הרוח הצוננת הנושבת מהמועצה בכיוון התושבים, לאגרסיביות של הפקחים · הווטרינר העירוני המחלקה הווטרינרית של מועצה מקומית שוהם אמונה על שמירת איכות החיים של התושבים בכל הנוגע לבעלי החיים ביישוב
במקרה האמור מיהרה להתייצב במקום דווקא נציגה של מחלקת הקנסות, נכנסה כמו רוח פרצים, עם קנס על סך 320 שקלים לפי הצעתו של פטיגרו, יש להעביר בחוק ההסדרים חקיקה, שלפיה הרשות המקומית תהיה רשאית לגבות ארנונה בגין "שטחי קרקע המאושרים לבנייה ולא ממומשים מסיבות שאינן קשורות לרשויות המקומיות"

שתגיש ערעור או פשוט תיקח יום חופש ותיסע לבית המשפט בלוד, כדי לפנות לליבו של השופט, שנגזר עליו לטפל בכל יום בעשרות טרחנים כמותה.

מועצת שוהם המטילה קנסות איכות סביבה על התושבים, היא המלכלכת העיקרית
מבקר המועצה על מנת לוודא את תקינותם של המהלכים השונים במועצה, פעיל מבקר חיצוני במשרה חלקית של 50%
איתן פטיגרו
המוקד מקבל דיווחים מהאינטרנט והטלפון באופן שוטף
גבייה
במסגרת פעילויות היחידה מוענקים שירותים פסיכולוגיים לשכבות הגיל השונות בהתאם לצורך
האגף אחראי על בניית התקציב השנתי, ניהול ההשקעות הכלכליות של המועצה, התנהלות סדירה ועוד חלק מהם נהגו לחנות על המדרכה הרחבה
ליצירת קשר: מנהלת: מיקה בן ניסן טל: 9731224 פקס: 9732012 This e-mail address is being protected from spambots לא היה קורה אסון אם הפקחית היתה מקישה בדלת ומבקשת ממני לפנות את הקרטון

ליצירת קשר: מבקר המועצה: תמיר פוגל טל: 9724720 פקס: 9723029 This e-mail address is being protected from spambots.

בעלי קרקע מעכבים בנייה? שישלמו ארנונה כאילו הכול בנוי
במסגרת זאת, פעילה לשכת המנכ"ל במגוון תחומים על מנת להנהיג מועצה מקומית הפועלת לרווחת תושביה ברבדי פעילות שונים, תוך שמירה על שקיפות מלאה והתבססות על כללי הניהול התקין
מועצת שוהם המטילה קנסות איכות סביבה על התושבים, היא המלכלכת העיקרית
ראש מועצת איתן פטיגרו, המכהן גם כיו"ר ועדת שיכון ודיור ב , יוצא ביוזמה לחיוב על קרקעות שיזמים משתהים בפיתוחן ובבנייה עליהן, בדגש על קרקעות המיועדות לתעסוקה עתירת ארנונה
זאב שוהם
עם זאת, במהלך השנים נבנו בשוהם שכונות בבניה רוויה לגובה 5-6 קומות