Booking ים המלח. ים המלח

הבקעה נמצאת בין של במערב ומצוקי ממזרח הבדיקה החלה בשנת 2007 ודוחות הבדיקה הוגשו בשלהי
העיר מזוהה עם שרידי עיר שהתגלו בע'ור-א-סאפי וחלק מ משנת 200 לפנה"ס עד 400 לספירה היו תקופות לחות

מבין האתרים בולטים האתרים של - המזוהה בבאב-א-דרה וצוער המזוהה עם ע'ור-א-סאפי צאפי.

8
Badolina Ein Gedi Glamping. Ein Gedi, Israel
Please note that on Saturdays and Jewish holidays, check-in is only available after Shabbat
חדרי אירוח זולים למשפחות בקיבוצים בים המלח
יש פעילות חקלאית נרחבת בסאפי ובכפרין וחלק הענף בתעסוקה הוא כ-30%
ים המלח
בחפירות ארכאולוגיות התגלו ב כפר של מ ומעליו שרידי התרבויות החקלאיות הראשונות מהתקופה הנאוליתית
הגבוה של המים מאפשר לאנשים לצוף בים בנקל, תכונה שהופכת את הרחצה בים לאטרקציה לתיירים על שמו קרא לינץ' את קצהו הדרומי של חצי אי הלשון לשעבר "כף מולינה"
הוא כינה את הים " אגם האספלט" בלטינית: Asphaltites ו"האגם של יהודה" An extra cost is required on other days

With a unique Moroccan design, Oasis Dead Sea Hotel is set on the shores of the Dead Sea in Ein Bokek.

1
Oasis Dead Sea Hotel. Ein Bokek, Israel
הרום הנמוך של הים, הלחץ הברומטרי הגבוה ושיעור הקרינה הנמוך של אור באורכים מיוחדים שנובע מכך, יש לו השפעות רפואיות וגורם לעידוד תיירות רפואית ביחד עם התכונות המיוחדות של מי הים
אירוח כפרי בקיבוצים בים המלח
עיר נוספת המזוהה באזור היא העיר
אירוח כפרי בקיבוצים בים המלח
It is ideal for visiting the archaeological ruins of Masada, the cable car for which is 15 minutes' drive away
לים המלח שני אגנים: האגן הצפוני ובו נמצא הים והאגן הדרומי שבו נמצאות בריכות האידוי של בישראל ו בירדן בסביבות העיר בנו ה מבצר חזק - ששמר על הדרך לירושלים
ההפרש בין תנועת הלוחות יצר מצב בו הלוח בצד המזרחי נע במשך הזמן 105 קילומטרים צפונה ביחס לצדו המערבי Ein Gedi Beach is 1

מפעלי המים של המדינות באגן ההיקוות לקחו למעלה מ ורבע של מים שזרמו לים המלח.

16
בתי הארחה בקיבוצים בים המלח
נהר הירדן, למשל, מזרים 40—100 מטרים מעוקבים בשנה וסך כניסות המים לים ללא התמלחת של המפעלים הכימיים מגיעות ל-350—400 מיליוני מטרים מעוקבים בשנה
מטיילים עם בעלי חיים? ההמלצות הבאות בשבילכם
האידוי בבריכות באגן הדרומי הוא חלק מתהליך הייצור של המלחים בבריכות המפעלים ואינו תהליך אידוי טבעי בגוף המים של ים המלח
בתי הארחה בקיבוצים בים המלח
ראו גם: , מנהגים ומסורות בארץ ישראל, עמ' 61