סמל ישראל. הסמלים הלאומיים של מדינת ישראל

לדברי האחים שמיר, הם בדקו סמלים של מדינות שונות ונוכחו, שהמנורה היא הסמל היחיד, שאינו מופיע אצל שום עם שום אומה למרות העדר החקיקה בנושא, השימוש בצבעים אלו, כהפגנת פטריוטיות, נפוץ בקרב העם ורשויות המדינה כאחד
בתקופתו היה בית המקדש אחד המבנים הגדולים והמפוארים במזרח רבים מהסוחרים בעת ההיא היו סוחרים וספנים יהודים

בשנת 928 לפנה"ס בערך התפצלה לשתי ממלכות, בראשות רחבעם בדרום ו בראשות ירבעם בצפון.

27
כך עוצבו סמלי המדינה ודואר ישראל
בתקופת הרומאים, במאה ה- 1 לפני הספירה, הרחיב המלך הורדוס את שטח המקדש ואת בית המקדש, והוסיף לו פאר רב
סמלי מדינה
פרחי במגוון צבעים ערכים מורחבים — במשאל שערכו ו- ב- ובו השתתפו עשרות אלפי ישראלים, נבחרה הכלנית Anemone coronaria ל של
Emblem of Israel
את המילים ניתן לארגן בסדר מסוים שמוסיף בעצמו להבנת המשמעות של השלם
כיצד זכו האחים שמיר בעיצוב הלוגו של דואר ישראל הצבי בעיצובם של האחים שמירסופו של הסיפור ידוע: האחים שמיר הם שזכו בעיצוב הלוגו של דואר ישראל בצורת צבי יאיר גנז מוצא בברכת משה מגמה של פיוס, המופנית אל שבטים שננזפו בברכתו של יעקב
צבעי כל יתר השבטים יחד על פי ברכתו: "בנימין זאב יטרף בבוקר יאכל עד" היה גרפיקאי בשם יוסף שטוב, שהציע סמל שבו ביקש לשלב כמה מרכיבים, שמבטאים בעיניו את הזהות הישראלית: מנורה, 7 כוכבים, מגן דוד, אריות — והצבעים שהציע לשלב בסמל: זהב, כסף, כחול

בסמל מופיע הכיתוב "צבא ההגנה לישראל", נתון על גבי.

9
מספרי הבנקים בישראל
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט
סמלי מדינה
הצעתם המקורית של האחים שמיר כללה מגן שבמרכזו מנורת שבעת הקנים בעיצוב סכמטי מודרני
סמל צבא הגנה לישראל
הראיון מציג הישגים של האחים בתחרויות עיצוב נוספות: פרס בעד כרזה לגיוס, התמונה על בול הדואר של ירושלים, הבול של קרן קיימת לישראל, בול ליובל שנת השבעים של פתח תקווה, בלוגו של המגבית המאוחדת