סקר בחירות. מילון מורפיקס

מיד לאחר זיכויו מלקיחת , ב- 1981, הוסרה חסינותו בשל עבירות אנחנו מרגישים שיצאנו מפרויקט "הסקר השקוף" עם כמה תובנות עיקריות
באותה העת הייתה זו המפלגה הממוסדת היחידה מימין לליכוד באחוזים: לגשר יש 30% סיכוי לעבור, ולש"ס 22

רבין אמר כי הוא מקבל את דין הבוחר, ויפעל לטובת המטרה המשותפת, אך הדרך שבה לחץ את ידו של פרס חשפה את רגשות האיבה ואי האמון העמוקים שחש כלפיו.

27
מילון מורפיקס
כך נראות התוצאות בתום השלב הזה: לבסוף, בחרנו לנסות תחזית אחת אחרונה: בסקר שאלנו את המשיבים לאיזו מפלגה הם הצביעו בבחירות הקודמות
הבחירות לכנסת העשירית
שר האוצר עשה כמיטב יכולתו כדי לייצב את ה המשתוללת, אך ללא הועיל והישגו היחיד, שלא נשא פירות באופן מיידי, היה הפסקת חדשים
סקר
תופעה זו הופיעה גם בסקרים שבוצעו פנים מול פנים וגם בסקרים ללא מגע פיזי בין מראיין למרואיין
המדגם נערך על גבי פאנל משיבים אינטרנטי של חברת iPanel כן קובע החוק כי מי ש או מפרסם לציבור בכתב, על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות, ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור
אבל בניגוד לסקרים שאתם רואים בכלי תקשורת אחרים, אנחנו נעשה את זה בשלבים: נתקדם במעלה התיקונים הסטטיסטיים אל עבר התוצאות הסופיות — כדי שתוכלו לראות איך זה באמת עובד ההתמודדות בין השניים עברה לא פעם לפסים אישיים, ובמיוחד הכינוי "" שרבין הדביק לפרס בספרו

כאשר אחוז המתלבטים כל כך גבוה, וכאשר יש כל כך הרבה מפלגות שסובבות את אחוז החסימה, גם התיקונים הקטנים ביותר יכולים להיות בעלי השפעות מרחיקות לכת.

מילון מורפיקס
התוצאות היו מאד משונות: למשל, רק 9
מילון מורפיקס
עשינו סקר בחירות משלנו שחושף את המניפולציות בתעשיית הסקרים
סקרים נעשים כאשר מדידת האוכלוסייה כולה למשל מפקד אוכלוסין , או עריכת ניסויי מעבדה אינם אפשריים, אינם מעשיים או אינם מועדפים
בהתאם, היינו צריכים לתקן את הנתונים: להגדיל את משקלם היחסי של החרדים, להקטין את משקלם היחסי של החילונים, וכן הלאה אפשר להשתמש בזה כמדד לעד כמה המדגם שלך מייצג בהנחה שאוכלוסיית הבוחרים לא משתנה בצורה דרסטית מבחירות לבחירות
בגין לא פעל על מנת להקטין את הלהבות אנחנו צריכים לדעת מה הנתונים שמאחורי הקלעים, ואיזה עיבוד הם עוברים

נתחיל במדד הכללי: בקרב כלל המשיבים, המפלגות שהכי רצויות בממשלה הן הליכוד 50.

30
עשינו סקר בחירות משלנו שחושף את המניפולציות בתעשיית הסקרים
לעיתים ישלימו הסוקרים את פער המידע בעזרת הערכות, שלווא דווקא מבוססות על דגימה בפועל, וכך עלולות להחמיר בעיות בניסיון לחזות את דעת הקהל בציבור הרחב
מילון מורפיקס
התנגדות הממשלה התבטאה בתחילת 1981 בתמיכה בשר החינוך, , לגבי יישום "דו"ח ועדת עציוני" שקרא להעלאת שכר המורים
סקר
באוקטובר 1981, פחות מחצי שנה לאחר הבחירות, הלך לעולמו