תפילה לשלום המדינה. גלגוליה של התפילה לשלום המדינה: תפילה אחת נוסחים רבים

אלא שלפני שבועות אחדים נמצא בארכיון עגנון 'האקדח המעשן' שהוכיח באופן מוחלט כי הרב הרצוג ולא עגנון הוא מחבר התפילה לשלום המדינה בחלק מן הנוסחים שונו המילים "שלח אורך ואמתך לראשיה, שריה ויועציה ותקנם בעצה טובה מלפניך" למילים המדגישות את רצונם למנהיגים יראי אלוהים וישרים בראש המדינה
אם נשאר בחברה האורתודוכסית שמחוץ למדינת ישראל ראוי לעיין בתפילה שכתב ב-1959 הרב דוד דה-סולה פול והנאמרת עד היום במאות בתי-כנסת בארה"ב שינוי בולט כזה עשה הרב אביגדור נבנצאל, רב הרובע היהודי בעיר העתיקה, בגיבויו של מי שהיה הרב הראשי אברהם שפירא כאשר הוסיף בתקופת 'הסכמי אוסלו' את המילים "וכל היועץ על עמך ישראל עצה שאינה טובה ומחשבה שאינה טובה, תופר עצתו, כדבר שנאמר עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל"

תהילים פרק צח א מִזמְוֹר, שִׁירוּ לַיהוהָ שִׁיר חָדָשׁ כִּי-נפְִלָאוֹת עָשָׂה.

9
תפילה לשלום המדינה
× ×–×ž×™×Ÿ את התלמידים לדמיין יחד איך כל אותם יהודים המתוארים כאן, התאספו מכל גלויותיהם ×”×©×•× ×•×ª, מהצרות האיומות שפקדו אותם, ובחסד ה' התקבצו לבית ×›× ×¡×ª אחד, בארץ ישראל, בקום ×”×ž×“×™× ×”
תפילה לשלום המדינה
נמשיך לפעול לביסוס יהדותה של מדינת ישראל
תפילה לשלום מדינת ישראל
יז אֱולִִים, מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲ וֹנֹתֵיהֶם, יתְִעַנּוּ
התפילה שפורסמה בחודש אלול תש"ח ספטמבר 1948 לא הייתה התפילה הראשונה שנכתבה לכבודה של המדינה הצעירה בשנת ה-35 למדינה פרסם החוקר הד"ר דוד תמר מאמר גדול בעיתון 'מעריב' שבו העלה לראשונה את הדעה כי הסופר ש"י עגנון הוא מחבר התפילה לשלום המדינה
לז ויַּזִרְְעוּ שָׂדוֹת, ויַּטְִּעוּ כְרָמִים ויַּעֲַשׂוּ, פְּרִי תְבוּאָה Agnon was born in Polish Galicia, then part of the Austro-Hungarian Empire, and later immigrated to Mandatory Palestine, and died in Jerusalem, Israel

כט יקֵָם סְעָרָה, לִדְמָמָה ויַּחֱֶשׁוּ, גּלֵַּיהֶם.

15
תפילה לשלום מדינת ישראל
ברך נא את צבא מגיני ארץ קודשך, חזק את רוחם, אמץ את זרועם והנחילם עטרת ניצחון
תפילה לשלום המדינה ולחיילי
× ×¡×¤×¨ לילדים שהשיעור ×× ×—× ×• עוסקים בתפילה כזאת ממש, שחוברה לכבוד הבית החדש ×©×‘× ×” ×œ× ×• ה' בארץ ישראל, אחרי ×©× ××œ×¦× ×• לגלות ×ž×ž× ×” ×œ×¤× ×™ אלפיים ×©× ×”
תפילה לשלום המדינה
Agnon ש"י עגנון July 17, 1888 — February 17, 1970 was a Nobel Prize laureate writer and one of the central figures of modern Hebrew fiction
למעשה, הפכה אמירת תפילה זו, ובמידה פחותה ה, לאחד ההבדלים המרכזיים בין התפילה בבתי כנסת חרדים לבין התפילה בבתי כנסת דתיים לאומיים ההמלצה להתפלל תפילה זו, מוזכרת ב, , , : "הוי מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו"
וזו הממשלה שלי, כן זו הממשלה שלי ואחזור על זה אלפי פעמים וֶהֱבִיאֲךָ ה ' אֱלֹהֶיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יָרְשׁוּ אֲבֹתֶיךָ וִירִשְׁתָּהּ , וְהֵיטִבְךָ וְהִרְבְּךָ מֵאֲבֹתֶיךָ " דברים ל , ד - ה

× ×¡×›× ×•× ××ž×¨ ×©×ž×“×™× ×ª ישראל היא גם הבית העתיק ×©×œ× ×•, בית ××‘×•×ª×™× ×•, ×©×—×–×¨× ×• אליו בחסד ה', אחרי געגועים רבים, אך גם אחרי צרות ותלאות איומות ×•× ×•×¨××•×ª שפקדו את העם ×©×œ× ×• בגלות, ושמהן × ×’××œ× ×• כעת בבית האמיתי ×©×œ× ×•.

12
תפילה לשלום המדינה
כי זו ×”×ž×“×™× ×” שלי, אין לי אחרת, ×•×× ×™ אוהב אותה כמו שהיא
תפילה לשלום המדינה ולחיילי
זמן אמירת התפילה נקבע לשלב שבין סיום וה להחזרת למקומו ב, לפי מנהג קהילות אשכנז
תפילה לשלום המדינה
לח ויַבְָרְכֵם ויַּרְִבּוּ מְאֹד וּבְהֶמְתָּם, לֹא ימְַעִיט