בי גוד. Johnny B. Goode

כמו כן, בחלק זה של הסרט, בעת שמרטי מקפליי מנגן את השיר מוצג קטע קצר בו הגיטריסט מרווין ברי מטלפן לכאורה לבן דודו ומציין בפניו כי זה עשוי להיות הצליל החדש שהוא חיפש סיום קורס, אירועים, טיולים של תנועות נוער ובית ספר, טיולים משפחתיים, בגדי עבודה, מבצעי קידום מכירות או סתם לכיף
במרכז המחלוקת המשפטית בין הצדדים לערעור עמדה שאלת ייחוס ההפסדים של החברה מן התקופה שקדמה להיותה חברה משפחתית - לנישום המייצג, וזאת לפי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה השיר עוסק בנער עני ו שגדל ב אשר מוכשר במיוחד בנגינה על

השנייה, אשר כרוכה בשאלה הראשונה, האם שיערוך ההפסד צמוד אליו ודינו כדין קרן ההפסד, או שמא דינו להיות מוצג בנפרד מן ההפסד עצמו כהפסד שוטף המועבר אל הנישום עצמאית במסגרת סעיף 64א לפקודה.

Johnny B. Goode
השלישית, מה דינה של יתרת ההפסדים אצל הנישום, קרי אותם הפסדים שהועברו לנישום מן החברה במסגרת סעיף 64א, ונותרו בידיו לאחר קיזוזם מול הכנסותיו
Johnny B. Goode
אף מלשון סעיף 64א 6 , הדן בהפסדיו של הנישום לפני תקופת ההטבה וקובע שאין לקזזם כנגד הכנסת החברה, ניתן ללמוד, כי כאשר ביקש המחוקק לתחום את ההפסדים בגבולות של זמן ולהגביל יכולתו של הנישום לקזזם, הוא אמר כן בשפה מפורשת
Johnny B. Goode
החברה מדפיסה על שלל מוצרים נוספים
עבור כל אירוע וכמות פריטים הצוות המקצועי שלנו ימליץ לכם על טכנולוגיית ההדפסה המומלצת אשר
במילים אחרות, מאחר שהפסדי העבר של החברה, דהיינו ההפסדים שנצברו אצל החברה בטרם הכרתה כחברה משפחתית, מותרים בקיזוז כנגד הכנסותיו של הנישום המייצג כחלק בלתי נפרד מהפסדי העבר שלה, יותר בניכוי גם שיערוך ההפסד אין לפצל בין ההפסדים שנצמחו לחברה בעבר, טרם היותה חברה משפחתית, לבין ההפסדים שנוצרו לחברה לאחר שהוכרה כחברה משפחתית

בסופו של דבר, המחלוקת נסגרה בפשרה מבלי שבית המשפט העליון קבע הלכה בעניין זה.

14
פסד דין בעניין בי
מפיקי הסרט החליטו לבחור בשיר זה משום שהשיר נכתב בשנה שבה מתרחשת עלילת הסרט
פסד דין בעניין בי
החלטת בית המשפט בעניין בי-גוד מיכל בע"מ לגבי שתי השאלות הראשונות שהיו במחלוקת, כפי שמפורט לעיל, לא מקובלת על רשות המסים אשר ערערה לבית המשפט העליון על פסק הדין
פסד דין בעניין בי
את השאלה השנייה אשר במחלוקת כרך בית המשפט בשאלה הראשונה