חוק פארטו. עקרון פארטו בעבודה בתעשיות מדעי החיים

המערכת של כל פתרונות פארטו האופטימליים והאפשריים, מכונה בשפה ההנדסית "חזית פארטו" בדוגמה ראינו כיצד הקצאת משאבים נכונה במקרה הזה הקצאה של צוותי השיפור תיתן תמורה גבוהה יותר בזמן קצר יותר
העמודות מייצגות את הגורמים לבעיה, בעוד הקו מציג את האחוז המצטבר שמהווה אותו גורם מתוך כלל הגורמים הבעיה כולה לדוגמה: אם נקודת פתרון P פחות טובה ביחס ליעד אחד מסוים מנקודת פתרון P1 זה לא אומר שבהכרח פתרון P1 טוב יותר כיוון שבשיטת פארטו אם פתרון P עדיף על P1 ביותר מיעד אחד שאנו מעוניינים להשיג או לפתור, פתרון P יהיה זה שיבחר

תשקיע עוד עשרים אחוז ותקבל תשעים ושש שזה כבר משהו אחר לגמרי, הרבה יותר טוב משמונים אחוז מהמתחרים שלך.

16
מה זה עיקרון פארטו, ואיך אנחנו יכולים להיעזר בו?
שימוש מקובל בגרף כזה הוא הצגה, בסדר יורד לפי חומרתם, של הגורמים לבעיה
תרשים פארטו
השיטה היחודית בה אנו עובדים יוצרת כלים להמשך שיפור והתחדשות העסק בטווח הארוך, גם זמן רב אחרי שהעבודה המשותפת מסתיימת
תרשים פארטו
פארטו, שעסק בחקר פערים כלכליים, שם לב שכ-80% מהעושר ב נמצאים בבעלות כ-20% מהאוכלוסייה
כיום, אני משמש כמוביל ומנחה פרויקטים להגדלת הרווח הנקי במספר רב של חברות ויועץ לחברות ויחידים בתחום העסקי והיזמות לעיתים ה של הגורמים שונה 70-30, 90-10 וכדומה , אך העיקרון נשמר
הכלל מאפשר הבחנה בין הגורמים העיקריים המהווים 20% מכלל הגורמים לגורמים הטפלים יתר 80% מהגורמים הבדיקה התמחירית גילתה שהנעליים האדומות נמכרות במחיר הנמוך מהעלות ומביאות הפסד של 10% מערך המכירה

קל לראות שלמרות שצוות השיפור שטיפל ברווחיות של הנעלים האדומות השיג שיפור בגובה של 10% מההכנסות השנתיות של המוצר והצוות שטיפל ברווחיות של הנעלים החומות השיג שיפור של 5% מההכנסה בלבד, תרומת שיפור הרווחיות של הנעלים החומות משמעותית הרבה יותר.

21
מה זה עיקרון פארטו, ואיך אנחנו יכולים להיעזר בו?
יחס זה התגלה גם במקרים רבים אחרים
עקרון פארטו בעבודה בתעשיות מדעי החיים
כלל זה מאפשר לקבוע סדר עדיפות בהתייחסות שלנו לים הנתונים שמונח לפנינו ולטפל בגורמים העיקריים בקירוב 20% מכלל הגורמים ולהשפיע על התוצאה בצורה מהותית
גרף פארטו
הציר האנכי השמאלי של הגרף מציין בדרך כלל את תדירות הופעת הגורם, אך יכול לציין גם פרמטרים אחרים כגון: עלות או חשיבות