אישור בריאות לתלמיד. ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)

מסיבה זו ההתאחדות או מועדון הספורט אינם מחויבים לערוך ביטוח נפרד לתלמידים המשתתפים בתחרות בניגוד למשתתפים אחרים , וזאת בתנאי שהפעילות עצמה כלולה בפוליסת הביטוח לתאונות אישיות, שבה מבוטח התלמיד שאם לא כן, על מועדון הספורט או ההתאחדות לערוך ביטוח גם לתלמידים תלמיד המשתתף בתחרות ספורט שלא במסגרת בית הספר, למשל: במסגרת מועדון ספורט, התאחדות ספורט, קבוצת ספורט וכיו"ב יהיה בדרך כלל מבוטח מכוח ביטוח תאונות אישיות גם למקרה שייפגע במסגרת התחרות
במהלך החופש הגדול, גם שהילדים אינם במסגרת של משרד החינוך ונמצאים במסגרות פרטיות או עם ההורים, ביטוח תאונות אישיות ממשיך לכסות אותם באופן מלא

הביטוח תקף בכל השנה, גם כאשר הילדים אינם בבית הספר בסופי שבוע, בשעות אחר הצהריים ובחופשות.

24
טופס הצהרת בריאות לתלמיד לחתימה מדי יום
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)
טופס הצהרת בריאות לתלמיד לחתימה מדי יום

.

9
טופס הצהרת בריאות לתלמיד לחתימה מדי יום
טופס הצהרת בריאות לתלמיד לחתימה מדי יום
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)

.

28
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)
ביטוח תאונות אישיות לתלמיד (זכות)
טופס הצהרת בריאות לתלמיד לחתימה מדי יום