שם פעולה. פועל, שם פועל ושם פעולה

הקבוצה הפסידה ואנו עוסקים בפעולת ה- הֶפְסֵד לדוגמה: נשימה, רצינות, ידיעה, תובנה, צחוק, רעיון
משום שהיא לא מתאימה למשמעות של המשפט- טקס זיכרון למת אין דבר כזה הפסדה , מה נעשה? זהו בניין חוזר, הצורה הפעילה שלו היא בניין קל

העברית של ימינו אימצה את שני המשקלים הפעלה ואפעלה, אבל לרוב היא נותנת להם תפקידים שונים: משקל הפעלה משמש לרוב בתפקיד הפועלי וכשם העצם, ובמשקל אפעלה משתמשים כמשקל נוסף לגזירת שמות עצם.

11
נושא שמות פעולה
שם פעולה בניין הפעיל
הקמץ מתקיים במשקל הִפָּעֵל ובמשקלים הגזורים ממנו
שם פועל ושם פעולה
לפיכך הם נקראים: שמות פעולה
שם פעולה למשל: בכיתה א מלמדים את הקריאה ואת הכתיבה המילים המודגשות למעלה הן שמות עצם הנקראים "שמות פעולה" שמות הפעולה קשורים לפועל המורה הוֹרְתָה את החומר בלשון
עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם בראשית יד ב בשפות בהן קיימת צורה זו בעברית ואנגלית, למשל, היא קיימת אך בערבית לא , זוהי צורה נטולת זמן וגוף

לדוגמה, היום רצתי עשרה ק״מ.

9
שם פועל ושם פעולה
שם פועל ושם פעולה
לשאלה הזאת אני מציע את התשובה הבאה
שם פעולה
התבנית השנייה שקיימת בבניין הפעיל היא תבנית הֶםְםֵם הוא הספיד אותו ואנו עוסקים בפעולת ה-הספד הוא הרגיל אותו ואנו עוסקים בפעולת ה-ההרגל אנחנו נזכיר את מותו ואנו עוסקים בפעולת ה-? אפשר להשתמש גם בתבנית עצמה הַםְםָםָה החליף ואני עוסקת בפעולה ה-החלפה השלים ואני עוסקת בפעולת ה-השלמה הפסיד ואני עוסקת בפעולת ה-? דוגמאות: "אכילה" מהפועל "אכל" , "ריקוד" מהפועל "רקד" , התנתקות מהפועל "ניתק" וכו'