קבר הבבא סאלי. קבר הבאבא סאלי

הבניין מחולק לשניים: צד לגברים וצד לנשים, כשבכל צד מתאפשרת גישה לקבר היריבות הובילה את נציגי החצרות ל בסכסוך מתוקשר על נושאי קרקעות והתנגשויות אינטרסים
על הקבר בניין גדול, שבדומה לשאר המוסדות על שם הבאבא סאלי תוכנן בשילוב סגנון בנייה , על ידי ה הקרבה בין שני הקברים המהווים מוקד עלייה לרגל, הפכה ליריבות בין שתי החצרות — חצר ה"", בנו של הבאבא סאלי, וחצרו של רבי "הרנטגן" , בנו של הבאבא שלום

הילולת הבבא סאלי טרם הקמת הציון קבר הבאבא סאלי הוא של רבי ישראל אבוחצירא, ה.

26
קבר הבאבא סאלי
אבנים שנלקחו מחצר הקבר נמכרות כסגולות
קבר הבאבא סאלי
בסמוך לקברו של רבי ישראל אבוחצירא נמצא קברו של רבי שלום איפרגן "הבאבא שלום"
קבר הבאבא סאלי
מדי שנה כרבע מיליון איש
הקבר נמצא בעיר , שבה חי הבאבא סאלי ב-14 שנותיו האחרונות
סביב הקבר התפתחה תעשיית מופתים וסגולות מדי שנה ב, לפטירתו של הבאבא סאלי, מתקיימת בקבר המונית, המושכת רבבות מבקרים, בהם רבנים, אישי ציבור ופוליטיקאים

.

קבר הבאבא סאלי
קבר הבאבא סאלי
קבר הבאבא סאלי