המרת יחידות. מערכת יחידות SI

ונשארנו עם סנטימטרים אז מה שיש לנו כאן הוא 0 אינץ' Inch זוהי יחידת אורך נוספת, השייכת למערכת היחידות הבריטית, הקיימת בעיקר במדינות דוברות אנגלית, כמו ארה"ב ואנגליה
דציגרם dag יחידת מסה או משקל אשר שווה לעשירית הגרם קילומטר km גם כאם מדובר ביחידת מידה, השייכת למערכת היחידות "מטר" ומציינת מרחק של 1,000 מטרים

מחשבון השימוש במחשבונים על מנת לקצר דרכי פעולה ולבצע פעולות עיבוד מספרים מסובכות בנקל מעודד את הקדמה ובעצם "מפנה " לנו זמן לחשוב על איך לפתח ולקדם את עצמנו במקום להתעסק בחישובים מסובכים משך זמן.

המרת מידות
סנטימטר cm זוהי יחידת אורך נוספת, המגיעה מיד לאחר המילימטר
המרת יחידות אורך
יארד yard יחידת מידה בריטית, השווה ל — 3 רגל, שהן 91
פסקל (מידה)
היחידה קרויה על שמו של ה הצרפתי
במרוצת הזמן התפתחו והתקיימו זו לצד זו שלוש שיטות שונות של מערכות יחידות אם נעזר בתרשים שציירנו, היחס הוא 100 האם אנחנו צריכים עכשיו לכפול או? סנטי כדי לזכור ולשנן ואפילו לכתוב על
להקטין פי 100 אז פשוט נוכל לאמר שארבע מאות ישרים ושנים דציגרם באלף בהקשר של היחידות, יש לנו ק"מ כפול

היחידות בהן נמדדת התאוצה הן מטר לשנייה לשנייה.

13
מערכת יחידות SI
יחידה זו שווה ל — 0
Before you continue to YouTube
יחידה זו שווה ל — 10 סנטימטר, ומשמשת למדידת חפצים קטנים בדרך כלל
מערכת יחידות SI
נחשוב לרגע גם הפעם אנחנו עוברים מיחידה גדולה יותר ליחידה קטנה יותר, לכן יהיו לנו יותר מאותן קילוגרם kg זוהי יחידת מידה שנועדה למדוד מסות מסוגים שונים
גרם g גם זוהי יחידת משקל בסיסית, המהווה אלפית קילוגרם הצורך ביחידות אוניברסאליות ואחידות בעל העולם, הוליד את הפרמטרים הקבועים המוכרים לנו כיום

יש לנו שתי דרכים לפתור.

המרת מידות
גרם אחד שווה ל-10 דציגרם זה הגיוני כי אנחנו רוצים שיהיה לנו
מערכת יחידות SI
יחידת היא נחשבת ליחידת מדידה בינלאומית, המקובלת בכל העולם, אם כי פחות שימושית לצרכים היומיומיים
המרת יחידות
פאונד lb יחידת מסה זו, המשמשת כיום כיחידת מדידה אמריקאית, שאיננה מקובלת בישראל, נועדה למדוד מסות מסוגים שונים עוד מאז תקופת הקיסרות