אתר קורונה חדש. רשות המסים

"Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan Pangolins" "Mystery deepens over animal source of coronavirus"
"Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods" National Center for Biotechnology Information NCBI

"Viral Metagenomics Revealed Sendai Virus and Coronavirus Infection of Malayan Pangolins Manis javanica ".

23
עיריית ראשון לציון
"Evidence of recombination in coronaviruses implicating pangolin origins of nCoV-2019"
עדכונים בנושא קורונה
חיסונים נגד קורונה
JANICE KEW AND JOHN LAUERMAN, , time
New England Journal of Medicine The Lancet 395 10223 : 507—513
"A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin" "Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally"

Nature 579 7797 : 18—19.

28
עיריית ראשון לציון
Time Xu X, Chen P, Wang J, et al
אתר האינטרנט של עיריית כפר סבא
Viruses 11 11 : 979
עיריית ראשון לציון
Nature 579 7798 : 270—273

.

25
אתר האינטרנט של עיריית כפר סבא
רשות המסים
חיסונים נגד קורונה