שמועה. קטגוריה:ישעיהו כח ט

Noun משמע mishma' means rumor or a thing heard They often lead an intense, inward-looking existence with a paranoid view of the outside world
After police discovered the bodies, they searched the rest of the house The brutal double murder enraged the city and shocked all of France

By 1933, the Papin sisters had been with the Lancelins for 6 years.

1
שמועה
Christine served as the family cook, while Léa cleaned the house
Papin Sisters: The Shocking Housemaids' Crime That Shook France
Inspiration in Murder The Papin case stirred up a great deal of sentiment in its time and became fodder for a number of literary and cinematic works
שמועה
Léa and Christine Papin were quiet housemaids in the small city of Le Mans, France
הפסיקה הרחיבה הסעיף וכללה בתוכו גם עד המסרב להעיד עדות קוהרנטית, ועד שותק, וזאת במצבים אלו לא מתאפשרת חקירה נגדית אפקטיבית, כך שההצדקה לקבלת העדות אינה מתקיימת לכאורה Léa Papin, on the other hand, demonstrated exemplary behavior and served only 8 years of her 10-year sentence
The two sisters seemed to suffer from what is called shared paranoid disorder Christine remained with her aunt for seven years, after which she entered a Catholic orphanage

The Apple logo is a trademark of Apple Inc.

17
קטגוריה:ישעיהו כח ט
Were there things about society, flaws in the social structure, callousness of the religious orphanages, or much too much oppression and persecution, that made them do it? Every Sunday they dressed up and attended church, and they had reputations as being diligent workers with proper behavior
Ishmael
The Papin Sisters crime scene photo
Strong's Hebrew: 8052. שְׁמוּעָה (shemuah)
What Happened to the Sisters? Although Christine wanted to join the convent, her mother would not allow it, and later placed her into employment