1500 דולר לשקל. מחשבון דולר לשקל: USD>>ILS

העיצוב שונה במהלך — כדי להחרים שטרות שנגנבו מ ב לממשלה של בשנת הוכנסה לשימוש סדרה חדשה של שטרות
למטבעות אלו נוספו בשנת מטבעות בערכים של 1, 5, 10, 25, 50 סנט, ו-1 דולר ניתן להמיר באתר עוד צמדי מטבעות לפי שער עדכני כמו יורו, לירה סטרלינג פאונד , באט תאילנדי ועוד

השם "לירה" הוא גרסה אחרת של יחידת המשקל לירה מקורה ב"" , ולכן עלו שוב ושוב במהלך טענות בדבר שמו הלועזי של המטבע הישראלי.

13
שער יציג דולר
בשנת , שטרות חדשים הונפקו בערכים של 5, 10, 20, 50 ו-100 דולר
שער חליפין יורו דולר
בנק ישראל
הדולר הוא המטבע חוץ הנפוץ ביותר בעולם וכך גם בארץ
במעבר אל השקל החדש יושמו רבים מן הלקחים שנלמדו בעת המעבר מהלירה אל השקל, ובפרט שמירה על העיצוב הישן של השטרות והסתפקות בהחלפת העריכים בלבד שטרות אלו כונו "השטרות החופשיים"
השקל החדש, שהוא כיום המטבע הרשמי של ישראל, היה שווה במועד השקתו ל-10,000 לירות ישראליות עם הקמת מדינת ישראל שונה שמו העברי של המטבע מפונט ל"", וב- שונה השם ל""

נטען כי מן הראוי שלמטבע הרשמי יהיה שם עברי, ואף הוצע השם "שקל".

12
דולר ליברי
הדמיון בין שני המטבעות נוצל לעיתים קרובות על ידי סוחרים בעת שהיו מחזירים עודף שכאשר היו צריכים להחזיר מטבעות של 5 דולר היו מחזירים מטבע של דולר אחד
מחשבון דולר לשקל: USD>>ILS
עם השקתו הונפקו שטרות בעריכים של 1, 5, 10 ו-50 שקלים, ועם העלייה באינפלציה בשנים 1981—1985 הונפקו שטרות בעריכים 100, 500, 1,000, 5,000 ו-10,000 שקלים
ממיר מטבע וקריפטו
לרוע המזל המטבע בעל ה-7 צדדים היה באותו ובאותו גודל כמו המטבע של ה-1 דולר
המירו דולר לשקל ושקל לדולר בעזרת מחשבון ההמרה העדכני ביותר של מזוודות עמוסות ב בהתמוטטות הכלכלית ב- יצרה חוסר במטבעות, אשר רק הוחמר כאשר הממשלה החלה לייצר מטבעות של חמשה דולר
ההחלטה על שינוי המטבע נשמרה בסוד עד למועד השינוי עצמו ב- מקורה של הלירה הארץ-ישראלית היה ב ה, וערכו היה אחת

גם השקל החדש, כמטבעות שקדמו לו, חולק ל-100 אגורות, אך מאחר שהשקל הישן היה מחולק ל-100 "אגורות חדשות", הושמט מהאגורות שהונפקו שם התואר "חדשות", והן קרויות "אגורות".

8
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
צמד המטבעות דולר לשקל הינו הנפוץ ביותר בעולם שערי המטבע בארץ ומושפע ישירות משער הדולר
כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)
המעבר נעשה בהתאם לחוק מטבע השקל, תש"ם-1980
מחשבון דולר לשקל: USD>>ILS
דבר זה יצר למעשה שני אזורי מטבע - השטרות ה"חופשיים" שהיו הילך חוקי באזורים שהמדינה החזיקה בהם בין השטחים שהמדינה החזיקה הייתה , ואילו השטרות הישנים היו הילך חוקי באזורים שהמדינה לא שלטה בהם