דלק קבוצה אגח לא. דלק קב אגח לא

הנציגות טענה שאם תמתין ולא תלך לבית המשפט, הנכסים יועברו בזה אחר זה ולמחזיקים בשבע סדרות האג"ח — להם חייבת דלק כ־6 מיליארד שקל, שאינם מובטחים בשעבוד כלשהו — לא ישאר דבר עקב השינוי שחל בעיסוקה של החברה, שונה הסיווג הענפי שלה בתאריך זה כאמור, מהשקעה ואחזקות לחיפושי נפט וגז
מה שגרם לנציגות לחזור לקו מיליטנטי זו החזרה של דלק מהסכמות שהושגו עם הנציגות לפיהן ישעבד לאג"חים את הנכסים הפנויים של החברה קבוצה של כ־80 מחזיקים פרטיים, המיוצגת בידי יועץ משפטי ששכרו תומכת, ברובה, בדרך פעולה אחרת מול החברה ולא בפנייה לבית המשפט למינוי כונס

ל"כלכליסט" נודע כי הדרישה המרכזית של הנציגות היא לקבל שעבוד על 40% מניות דלק קידוחים, לאחר שאלה ישוחררו ע"י הבנקים.

22
דלק אגח לא
כיום מנהלת הקבוצה השקעות המתפרשות על פני ארבע יבשות, ומתמקדות בשלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה - חיפוש ושאיבת נפט, הובלה- אחסון וזיקוק נפט ותשתיות וייבוא כלי רכב והפצה קמעונאית
כלכליסט: מחזיקי דורשים מתשובה שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים
תשובה עושה מאמץ לקדם פגישה כזו, אחרי שביום חמישי התפוצץ המשא ומתן והנציגות הודיעה על הצבעה שתתקיים ביום שלישי, להעמדת החוב של קבוצת דלק לפירעון מיידי והוציאה על כך הודעה לבורסה
כלכליסט: מחזיקי דורשים מתשובה שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים
בנוסף קיים סיכון שבית המשפט העליון יקבל את הערעור של דלק, ואז רוכש ההלוואה יצטרך להרחיב את האשראי לקבוצה
טדי שגיא ואמיר דיין ניהלו גם הם מגעים, אך ירדו מהעניין בשל מורכבות ההלוואה והקושי לממש את השעבוד הלחץ של הנציגות גבר אחרי שדלק הפקידה 50 מיליון שקל ביום רביעי, להבטחת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, שדחה את בקשתה לצו מניעה על מימוש שעבוד מניות דלק קידוחים בידי בנק לאומי, בגין הלוואה של 100 מיליון שקל
עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל קבוצת דלק החלה את דרכה בשנת 1951, ימי קום המדינה, כ"דלק, חברת הדלק הישראלית""

עבוד המוסדיים זה הלחם והחמאה וכותרות בעיתונים.

4
דף
כלכליסט: מחזיקי האג"ח דורשים מתשובה שעבוד על 40% ממניות דלק קידוחים May 10 2020 07:10:46:000AM 3819670 קבוצת דלק מוכנה להתחייב בפני המחזיקים על שעבוד של 20% מהמניות בלבד
דלק קב אגח לד
לטענתם, פניה כזו תגרום לבנקים לממש את מניות דלק קידוחים, כך שהנכסים שישארו למחזיקים יהיו 15% בלבד ממניות דלק קידוחים
דלק קב אגח לד
כמו כן, לדלק קבוצה זכויות בנכס נפט במימי מפרץ מקסיקו בארה"ב וברישיון אקספלורציה באזור בקנדה