משרד האוצר מנהל התכנון. שחר סולר יעמוד בראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון

האוצר מנהל התכנון 54330207 ציוד טלפוניה 43479 בינת תקשורת מחשבים בע"מ 510713407 9,465 האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ מדיניות ארצי 43592 דני עמיר תכנון סביבתי בע"מ 514367556 559,676
האוצר מנהל התכנון 54330205 חברת הדואר -אגרות לשנת 2019 43529 חברת דואר ישראל בע"מ-אגרות 513467191 5,010 האוצר מנהל התכנון 54330201 יועץ תכנוני 43495 רובינשטיין איתן יהודה 17923814 755,843

מפעלי מיחזור בע"מ 512928482 27,606.

30
מנהל התכנון בכל זאת יעבור מהאוצר לפנים?
שיווק למוסדות בע"מ 512189085 3,169
שחר סולר יעמוד בראש האגף לתכנון אסטרטגי במינהל התכנון
מערכות מידע מתקדמות 511171662 12,367,108
מנהל התכנון בכל זאת יעבור מהאוצר לפנים?
האוצר מנהל התכנון 54330210 יור ועדת ערר מחוזית 43632 אסייג צרויה סיגלית 24473795 879,465
ניהול פרויקטים בע"מ 514204585 1,848,366 האוצר מנהל התכנון 54330210 חברת ועדת ערר מחוז תל אביב , מרכז וירושלים 43661 נאוה סירקיס שמאות מקרקעין בע"מ 514606276 285,948
האוצר מנהל התכנון 54330207 תחזוקת תוכנה Vandyke SecureCRT לתקופה של שנה 08 רבים רואים בצעד זה, של ביטול ההקלות הצפוי, צעד שישיב את הוודאות למשק וימנע הגשת עוד ועוד בקשות לוועדות התכנון בבקשה להגדלת הזכויות

האוצר מנהל התכנון 54330207 עובדי בתי תוכנה 43494 רזאל — מערכות זמן אמת בע"מ 511370660 1,327,496.

4
עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
האוצר מנהל התכנון 54330205 כיבוד לישיבות מחוז חיפה 2019-2020 43719 ארגוב אלדד 21353446 50,000
מנהל התכנון בכל זאת יעבור מהאוצר לפנים?
עד לביטול הצפוי: מנהל התכנון נאלץ להודיע על הארכת הקלות שבס
הוא מחליף את דורון דרוקמן וצפוי להיכנס לתפקידו בתחילת 2019