סוף זמן מנחה. זמני היום

אפשר לצפות כאן בכל זמני היום הרלוונטים, החל מעלות השחר, הנץ החמה וזמני סוף קריאת שמע וסוף זמן תפילה, ועד זמן חצות היום והלילה, זמן פלג המנחה, שקיעה וצאת הכוכבים ניתן לבחור להציג את זמני היום במאות ערים ויישובים שונים בארץ ובעולם
זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי

לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום.

זמני היום
לדוג' במקום הנמצא בהר יש להקדים את הזריחה בכמה דקות, ולאחר בהתאם את השקיעה
זמני היום
לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל
לוח זמני היום
אי לכך יש להתחשב בתנאי הסביבה לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה
זמני היום בלוח השנה הפופולרי של אתר ישיבה בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום

לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר.

זמני היום
Copyright © 5760-5763 2000-2003 CE ,
לוח זמני היום
לחיצה על התאריך בלוח השנה תציג מצד שמאל ללוח את ימי הזכרון השייכים לאותו היום, בנוסף לזמני היום המוצגים
זמני היום
סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך