התרת נדרים. חודש אלול

דעת מרן שאם רק חשב לתת צדקה אך לא להוציא בשפתיו אין לזה דין נדר, ודעת הרמ"א שיש לזה דין נדר עיין שו"ע רל"ד סעי' נ"ו ויאמר להם: "כך נדרה אשתי והיא מתחרטת ויש לה פתח וחרטה"
אבל שנגמר שבת זה כבר יום רישון ההתרה דלעיל מועילה דוקא לנדר או למנהג טוב שאדם נהג ואינו זוכר מהו, אך נדר שזוכרו — צריך להושיב לו שלושה להתרה מיוחדת שבה הנודר יפרט את הנדר והם ימצאו לו "פתח" ו"חרטה"

וְכָל מִינֵי מְסִירַת דִּין שֶׁמָּסַרְנוּ עַל עַצְמֵנוּ אוֹ עַל אֲחֵרִים, אוֹ אֲחֵרִים שֶׁמָּֽסְרוּ עָלֵינוּ.

10
סדר התרת נדרים
וְכָל מִינֵי פִתְחוֹן פֶּה לְרָעָה שֶׁפָּתַחְנוּ פִינוּ עַל עַצְמֵנוּ אוֹ עַל אֲחֵרִים, אוֹ אֲחֵרִים שֶׁפָּֽתְחוּ פִיהֶם לְרָעָה עָלֵינוּ
התרת נדרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אז אכלתי משהו עבר כמה זמן 10 דקות שעה, אני צריך לחזור לברך על משהו
סדר התרת קללות
יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ
ג האשה תאמר שהיא מתחרטת על נדרה ואינה יכולה להמשיך בו או לקימו וכן כל "פתח" אחר או "פתח מתוך חרטה" הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו תשפ"א , נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר
בְּיִרְאָה וְאַהֲבָה וְשִֹמְחָה כְּדָת מַה לַעֲשֹוֹת שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח? אם לאחר זמן זה, לא הופר הנדר, הנדר קיים ואינו ניתן להפרה עוד: "

אם כן שם את היד שלי בגבי, ו ש עשיתי את זה אז יצא לי שערה.

סדר התרת קללות
השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן
נוסח התרת נדרים
נדרים או שבועות שאדם נשבע לחברו, אין התרת נדרים עוסקת בהם
חודש אלול
בא"ח ש"ש ראה סעי' כ"ד ברכת שהחיינו טוב להזהר ולא לברך ברכת "שהחיינו" בימי בין המצרים, מליל שבעה עשר בתמוז ועד אחרי תשעה באב, על פרי חדש, או על בגד חדש
עיין שו"ע סי' ר"י סעי' ג', ובא"ח שם אות ט"ז השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו

.

5
התרת נדרים : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אם היא , צריך שגם הוא וגם בעלה יפרו את הנדר, ואם אחד מהם לא הפר, הנדר קיים
חודש אלול
בחליצה ובהבאת שלום ובהפרת נדרים
סידורים ומחזורים לימי חול, שבת ומועדים
שו"ע חו"מ רי"ב, רמ"א סי' רנ"ח סעי' ג'