יום אבל. המדינה כואבת: היום יחול יום אבל לאומי בעקבות האסון בהר מירון

ביום השנה נהוג גם שבני המשפחה וחברים פוקדים את הקבר, וקוראים פרקי תהילים בעת העתיקה זוהה הלאום עם המונרך העומד בראש המדינה, והוא שהכריז על ימי אבל לאומי
כִּי כֹה אָמַר ה' עַל הַבָּנִים וְעַל הַבָּנוֹת הַיִּלּוֹדִים בַּמָּקוֹם הַזֶּה וְעַל אִמֹּתָם הַיֹּלְדוֹת אוֹתָם וְעַל אֲבוֹתָם הַמּוֹלִדִים אוֹתָם בָּאָרֶץ הַזֹּאת בן 21, תושב קנדה ישי מועלם

.

המדינה כואבת: היום יחול יום אבל לאומי בעקבות האסון בהר מירון
נוהגים לעשות עיטוף בטלית גם היום
המדינה כואבת: היום יחול יום אבל לאומי בעקבות האסון בהר מירון
ההסבר להבדל: הפוסקים העריכו שגבר יתקשה יותר לשכוח את רעייתו, ועל כן על נישואין מוקדמים יותר יעיב זיכרון אשתו הראשונה
יום אבל לאומי: פורסמו שמות 45 הרוגי האסון במירון
איסור זה עומד וקיים גם על עני המתפרנס מן הצדקה כל שלושת ימים הראשונים ואחריהם, אם האבל כך שאם לא יעבוד לא יהיה לו כלל אוכל לאכול, עושה בצנעה בתוך ביתו והאשה טוה בפלך בתוך ביתה
השיחה על המת, על מעלותיו והזיכרונות שהותיר וגם על נושאים אחרים, נותנת הקלת מה האבלים מצווים לזכור ולציין באופן טיקסי את אבדן ו"היפוך" צלם הפנים על ידי כפיית כלומר היפוך המיטה
אם בעדה מסוימת נהוגים 3 ימי אבל בלבד, יהיה העובד זכאי להיעדר מהעבודה ולקבל שכר רק עבור 3 ימים אלה חסיד בן 33 מבית שמש, חסיד תולדות אהרן נחמן קירשנבוים

במהלך סוף השבוע כבר התקבלו הודעות תנחומים וסולידריות מאזרחים ומגורמים רשמיים במדינות השונות.

המדינה כואבת: היום יחול יום אבל לאומי בעקבות האסון בהר מירון
לא קיימים דיני אבלות על אנשים שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות ביודעין ובזדון , או על , או , ולא עוד, אלא שאחיהם ושאר קרוביהם לובשין בגדי שבת, ואוכלים ושותים ושמחים, על כך שאבדו שונאיו של הקדוש ברוך הוא ובכך הם מקיימים את הפסוק "משנאיך ה' אשנא"
ימי אבל (זכות)
במשרד החוץ ייפתח ספר תנחומים עבור הנציגים הדיפלומטיים בישראל
יום אבל לאומי: פורסמו שמות 45 הרוגי האסון במירון
עוד לפני יום ראשון, ברעננה תלו היום דגל שחור על בניין העירייה לאות הזדהות עם הקורבנות והפצועים באסון