קוטר במעגל. מעגל

זווית פנימית שווה למחצית סכום שתי הקשתות הכלואות בין שוקי הזווית ובין המשכיהן הערה1: זה משפט שנשמע מסובך אבל ניתן להוכיח אותו בקלות רבה בעזרת זווית חיצונית במשולש השווה לשתי זוויות המשולש שאינן צמודות לה וכמובן שנזכור שארבעת צלעות המרובע AB,BC,CD,DA הם משיקים למעגל
מחוג הוא קטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה הנמצאת על שפת המעגל וזו גם משוואת הקוטר המקביל לציר ה y

השטח הכלוא על-ידי היקף המעגל נקרא עיגול.

17
תכונות המעגל, רדיוס וקוטר
לכן הנקודות A, M נמצאות על הישר AB ואנו יודעים למצוא
מעגל חסום במשולש, משולש חוסם מעגל
שני המשפטים הללו מאושרים לשימוש בבגרות ללא הוכחה
זווית היקפית הנשענת על קוטר
עבור תלמידי בית הספר התיכון אני ממליץ לכם לעבור לדף הכולל מידע על המשפטים שאתם נדרשים לדעת בבגרות על המעגל תלמידי 4-5 יחידות
ונסמן גם את הזווית שיוצרים הישרים הללו במרכז המעגל נקודת מפגש האנכים האמצעים שבמקרה זה היא נקודת מפגש התיכונים היא מרכז המעגל החסום
זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת 2 כל הזוויות ההיקפיות במעגל הנשענות על אותה קשת, שוות זו לזו

לא עכשיו נגיד יש לך נקודה וממנה יוצאים 20 קווים שווים.

22
מעגל חסום במשולש, משולש חוסם מעגל
גזרה שטח של גזרה הוא מנת המכפלה של שטח המעגל ביחס שבין אורך הקשת, L, של הגזרה להיקף המעגל
מעגל חוסם
אם לישר אין נקודות חיתוך עם המעגל, הוא נקרא ישר חיצוני למעגל
[גיאומטריה] הוכחת קוטר במעגל [בכללי לא דווקא קשור ממש לתרגיל]
ה בין אורך המעגל העיגול ל קבוע בכל המעגלים, ומסומן על ידי האות היוונית
לזוויות היקפיות שוות קשתות שוות ומיתרים שווים 3 אם אחד הקודקודים לא נמצא על המעגל המרובע לא נקרא " חסום במעגל"
קטעים במעגל המחבר בין שתי נקודות על המעגל נקרא מיתר משפטים על המעגל לקשתות שוות מתאימים מיתרים שווים

הקטעים AB, CD, EF הם קטרים במעגל וניתן להעביר עוד אינסוף קטרים.

28
מעגל חוסם
מצאו את הזווית המסומנת ב a בשרטוט הבא
זווית היקפית הנשענת על קוטר
את מקום הנואם הגדול תפס המשוחח-המורה, המבקש לברר דברים, להבקיע יחדיו מן הספק, לשכנע בצוותא
משפטים גאומטריים במעגל
רדיוס הוא לא מיתר, משום שקצה אחד שלו לא נמצא על קוטר המעגל