יגאל ידין. אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין

בכוח אלמנט זה אפשר לעשות דברים, הנראים לכאורה בלתי-מסתברים כמה מסיפורי הכיבוש ביהושע מתבססים על הנחה, שלפני הקרב נשלחים מרגלים-מודיעים
גם שיטת ארגון הצבא הייתה אז מפותחת למדי מכאן, שכיבושים מצריים נעשו באותו זמן ללא שימוש במכונות מצור כבדות וגדולות

ומעשה בחייליו של רעמסס, שתפסו שני מרגלים ועשו בהם שפטים, כדי להוציא מפיהם את האמת.

6
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
לעומתם אנשי הצבא, כמעט ללא יוצא מן הכלל, סומכים ידיהם על התיאורים הצבאיים שבספר יהושע
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
אולם אביא ראיה מכיבוש הארץ על-ידי הערבים
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
בכך איני אומר, שמוכח כי הדברים התרחשו כפי המסופר, אבל אין יסוד לטענת נגד
ה אחרון אחרון, דרך שהיא חשובה מאוד בטקטיקה בכלל ובכיבוש ערים בפרט - דרך התחבולה והערמה יש למלחמה זו אופי ברור של פשיטות-פתע
מילות מפתח: כיבוש הארץ, יריחו, עי, שיטות לחימה, כלי נשק אבל עובדה היא, שכאשר בודקים את החומר של יריחו יפה - לא למי הדינים והחשבונות, אלא לפי הלוחות והציורים - מוצאים בכל זאת, שבתקופה ההיא - ולא חשוב כרגע התאריך המדויק - היה יישוב ביריחו, כך למדים אנו אף מחפירות הגב' קניון

על מה חלוקים ביניהם ארכיאולוגים? ייתכן שבבחירת הקרבות המתוארים ישנה מגמה תיאולוגית; תמונה אסטרטגית שלמה ספק אם יש כאן.

26
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
בתקופת מארי, בראשית התגברות החתים, המציאו בצפון את האילים והכרים, ולפי התעודות שלהם, היה זה כלי יעיל ומוחץ
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
דומה שגם העורך, או המחבר או הסופר, של ספר יהושע מציין בפירוש, כי התכנית שהוא מצייר אינה שלמה
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
בתקופה ההיא אפשר היה לכבוש עיר בחמש דרכים: א טיפוס אל החומה בסולמות, כפי שאנו רואים ברוב התבליטים המצריים; המסתערים על העיר עולים בסולמות פרימיטיביים, בחיפוי קשתות וכלים אחרים
מבחינה זו ניתן לומר, כי לא היה כאן כיבוש חד-פעמי, אבל היו הכנות חד-פעמיות ופשיטות נועזות והרס של ערים בזו אחר זו גנרל גייל הוא כיום מפקד צבאות היבשה של נאט"ו, ואין לפקפק במומחיותו; והנה הוא אינו מטיל צל של ספק באותן הפרשיות הצבאיות בתנ"ך
אך יש פה, לדעתי, הד לידיעה ולמסורת, שהכניסה לארץ הייתה לא רק דרך יריחו, אלא לאורך כל הירדן מאדם העיר ועד יריחו במשך שבעה ימים הקיף הצבא הכובש את העיר חרש

ג חתירה מתחת לחומה - ניסיונות לחדור אל העיר דרך מנהרות העוברות תחת החומה.

2
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
ואם קמה אחת מהן, היא קמה רק בצורה עלובה ודלה
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
זה נבע מן המדיניות המכוונת מראש של השלטון המצרי באותה תקופה
אספקטים צבאיים וארכיאולוגיים / יגאל ידין
ולא אכנס עתה לבעיה מי הם העפירו